handdator

Visa fullständig version : Kallelse: Partistyrelsemöte AFK 19-20 november


Leffelini
2011-10-19, 12:17
Kallelsen ska skickas ut senast en månad innan mötet ska hållas.

Henry Rouhivuori
2011-10-19, 12:33
Du har valt att adjungera samtliga kandidater till styrelsen som är nominerade i ett pågående medlemsmöte. Det vill säga även de som eventuellt inte blir valda. Alternativt så vet du vilka som blir valda. :crazy:

Jag anser att stadgan skall tolkas så att styrelsen 2012 skall hålla sitt första konstituerande möte i januari 2012.

Mab
2011-10-19, 13:09
Jag anser att stadgan skall tolkas så att styrelsen 2012 skall hålla sitt första konstituerande möte i januari 2012.

Då tycker du och styrelsen olika. Dessutom är inte det en stadgetolkningsfråga eftersom tidpunkt för konstituerande möte inte regleras i stadgan. Det regleras däremot i styrdokumentet för styrelsens arbetsuppgifter (som klubbades på det här mötet: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34967)

Enligt nu gällande styrdokument för styrelsen ska nästa års styrelse hålla sitt konstituerande möte året innan de tillträder.

Mab
2011-10-19, 13:14
Du har valt att adjungera samtliga kandidater till styrelsen som är nominerade i ett pågående medlemsmöte. Det vill säga även de som eventuellt inte blir valda. Alternativt så vet du vilka som blir valda. :crazy:

Nej, i kallelsen står.

De som blir invalda i partistyrelsen 2012 är även de kallade till detta möte. Tanken är att de nyinvalda ska kunna vara med som adjungerade under mötet och under söndagen ska partistyrelsen 2012 ha sitt konstituerande möte.

Så det är ju väldigt tydligt att det rör de som blir valda. Att vi inte vet vilka dessa är i dagsläget ändrar inte på det.

Henry Rouhivuori
2011-10-19, 13:35
Reagerade på den kreativa kallelsemetoden genom att posta i kandidaternas utfrågningstrådar. Normalt skickas en kallelse ut till de personer som är adjungerade och det sker såklart enligt samma regler som gäller för ledamöterna/medlemmarna etc.

I vart fall så har de valda till styrelsen i detta möte bara en vecka på sig ifall de inte blev kallade idag enligt styrelsens egna regler.

Protokollet för medlemsmötet kommer troligen inte vara justerat vid tiden för styrelsemötet, så man kan om man vill säga att medlemsmötets beslut inte "vunnit laga kraft", men det är nog paragrafrytteri.

Johan mlg Karlsson
2011-10-19, 17:58
Protokollet för medlemsmötet kommer troligen inte vara justerat vid tiden för styrelsemötet, så man kan om man vill säga att medlemsmötets beslut inte "vunnit laga kraft", men det är nog paragrafrytteri.

Ja. Praxis är att vi "råkar glömma" att protokollet inte är justerat innan besluten träder i kraft eftersom det har varit både en och två gånger som justeringen har tagit runt ett halvår.. ;)

Leffelini
2011-10-21, 08:23
Reagerade på den kreativa kallelsemetoden genom att posta i kandidaternas utfrågningstrådar. Normalt skickas en kallelse ut till de personer som är adjungerade och det sker såklart enligt samma regler som gäller för ledamöterna/medlemmarna etc.

Som Mab säger så är dokumentet tydligt med att det handlar om de som faktiskt blir invalda.

Det är inte en kallelse i de nominerades trådar utan ett "heads up" för de som kandiderar så att de kan hålla datumet öppet utifall att de blir invalda. Att nyinvalda får rätta sig till de mötestider som redan beslutats om iaf deras första möte är ganska vanligt i styrelser som arbetar överlappande, så jag förstår inte vad som är problemet.

Att jag på något sätt skulle veta vilka som kommer bli valda är felaktigt, men det antar jag att alla förstår.