handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2011-10-22 Up Bjuv


Christoffer Eldengrip
2011-10-22, 16:56
Styrelsemöte 2011-10-22


Mötets öppnande
Närvarande Christoffer Eldengrip, Tony Björk
Sekreterare Christoffer Eldengrip
Justerare: Tony Björk


Styrelsen har upplevt att den ej kunnat verka på ett funktionellt sätt då det föreligger kommunikationskomplikationer styrelsen emellan. För att inte verksamheten ska ta skada av den uppkomna situationen och för att ge möjlighet till avlastning för styrelsen har följande beslut tagits.


Beslut tagna:


Ordföranden får möjlighet att för föreningen besluta om vem eller vilka som får representera Lokalavdelningen på externa event, kongresser, konferenser och liknande samt vilka mandat de erhåller.
Ordförande får rätt att planera och besluta om när nästa årsmöte skall hållas.
Ordförande får möjlighet att delegera firmateckningsrätt åt en tredje person.
Ordförande får rätt att delegera uppkomna uppgifter till medlemmar i föreningen som önskar engagera sig.Mötet Avslutas.

pliskin7
2011-10-22, 16:57
Justeras