handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte BackUP Malmö 31/10-11


Cernael
2011-11-01, 14:30
1. Mötet öppnas.
2. Närvarande: Tomas Kronvall, Andreas Bjärnemalm, Jonatan Kindh och Carin Jacobsson.
3. Tomas Kronvall valdes till sekreterare i kraft av tillgänglig dator.
4. Andreas Bjärnemalm valdes till ordförande.
5. Jonatan Kindh och Carin Jacobsson valdes till justerare.
6. Det beslutas att Tomas Kronvall och Jonatan Kindh utses till föreningens ombud till UPs Politiska Konferens.
7. Mötet avslutas.