handdator

Visa fullständig version : Närliggande frågor?


pmanlig
2006-06-16, 10:46
Jag vet att PP håller linjen att vi skall hålla oss neutrala i frågor andra än de vi driver, eftersom vi annars skulle splittras av våra olika åsikter i andra frågor. Det finns dock flera frågor som jag tycker ligger snubblande nära de frågor som PP står för, och jag skulle därför vilja veta mer om andra partimedlemmars syn på dessa frågor:Globalisering och megaföretagMan kan diskutera om det musik- och filmindustrin gör egentligen är en följd av immateriellagstiftning, eller som immateriellagstiftningen är en följd av att dessa företag växt sig monstruöst starka och påverkat lagstiftningen. Hönan-eller-ägget, liksom.Av den anledningen tycker jag att det är intressant att diskutera vad som är mest viktigt: att verka emot lagstiftning som kan missbrukas av företagsjättar är naturligt, men är det allt som behöver göras för att hindra dessa företag från att förvandla oss alla till livegna? och varför bara immaterielrätt? Det finns andra sätt på vilka företag kan tillskansa sig makt över saker de inta skall ha makt över - bryr vi oss inte om dessa?KorruptionDet känns som om korrumperade politiker och tjänstemän är en förutsättning för att företagsjättar skall kunna utöva makt: de använder ju sina pengar till att påverka beslut som egentligen borde fattas enligt demokratiska principer. Gör inte det att korruption borde vara en ganska intressant fråga för PP? Om vi t.ex. skulle kunna få Bodström, Roswall och Pontén bakom lås och bom p.g.a. korruptionsbrott så vore väl det en stor seger?DemokratiDet känns som om väldigt många här har mycket varma känslor för en demokratisering av samhället, där makten verkligen ligger hos medborgarna och inte hos storföretag. Vad är partiets officiella inställning till detta?P.S. hur får man ändrad status till "Partimedlem"?

Echmech
2006-06-16, 10:50
Ett samhälle med fri tillgång till kunskap och en bra integritets politik hoppas iaf jag räcker en bit på vägen för att människtor ska se alla sidor av samhället och bilda sig egna uppfattningar. Ett öppet samhälle som på det sättet minskar korruption och storföretagens makt över medborgarna.Edit: kolla https://www.piratpartiet.se/forum/Topic27230-66-1.aspx

pmanlig
2006-06-16, 11:29
Echmech (2006-Jun-16)Ett samhälle med fri tillgång till kunskap och en bra integritets politik hoppas iaf jag räcker en bit på vägen för att människtor ska se alla sidor av samhället och bilda sig egna uppfattningar. Ett öppet samhälle som på det sättet minskar korruption och storföretagens makt över medborgarna.

Kanske är det så, men jag ser ändå att det är en viss skillnad mellan att den fria tillgången till kunskap och skyddad integritet är självändamål, eller om de är medel för att nå ett annat mål - bättre fungerande demokrati.Det är just en sådan distinktionen som kan vara skillnaden mellan att uppfattas som "gratisgenerationen" och en seriös röst.Tack för länken!

Echmech
2006-06-16, 11:37
Mycket möjligt att det är som du säger. Jag försöker se steget längre, andra kanske knappt ser vad vi vill nu. Men om vi går för långt in i framtiden kanske folk istället ser oss som oseriösa drömmare. Hellre att vi beskriver en realistisk politik för att sedan gå vidare.