handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Kongressombud: Nicholas Miles


Mötespresidiet
2011-11-03, 20:37
Nicholas MilesKandiderar till Kongressombud Ung Pirats förbundskongress 2012.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=93

Ålder: 21
Bostadsort: Tobo (Tierps kommun, Norduppland, Östra Distriktet)
Vore eSport som ungdomspolitisk fråga the shit?: Ja. I dagsläget är inte eSport något som riktigt tas på allvar när det kommer till att dela ut statsbidrag och liknande. Det tycker jag är synd, och jag tror att frågan är strategiskt användbar för att skapa engagemang inom förbundet, även om den inte lär vara någon röstmagnet i valet.
Är vågmästarstrategin the shit?: Nej. Med den empiri vi har från tidigare riksdagsval samt lite enkel spelteori blir det mycket tydligt att PPs vågmästarstrategi är dysfunktionell. UP borde agera blåslampa för PP och få partiet att höja sina ambitioner. Vi borde istället driva en bredare politik som möjliggör en mittenregering där pirater ingår.
Är årsmöten the shit?: För många är svaret tyvärr nej. Förbundet har idag ett problem med att man i princip måste vara del av en aktiv lokalavdelning för att kunna söka projektbidrag, anordna parleys, osv. Det är ett problem för dem som bor i kommuner med låg aktivitet, eftersom det avsevärt höjer tröskeln för engagemang genom att i många fall tvinga medlemmar att kalla till, hålla, protokollföra, och justera årsmöten enkom för att genomföra en idé de hade. Det är ett område på vilket jag tror förbundet behöver förändra sin praxis.


Jag tackar ja till min nominering.