handdator

Visa fullständig version : Dagordning: Konstituerande styrelsemöte AFK 2011-11-20


Leffelini
2011-11-10, 11:21
Partistyrelsen 2012 ska hålla sitt konstituerande partistyrelsemöte året innan den tillträder enligt "Styrdokument för arbetsformer".

Andreas Bjärnemalm
2011-11-10, 23:27
När det gäller telefonmötet som är tänkt att vara ca 1½ vecka in på vårmötet skulle jag rekommendera att det läggs en vecka senare, dvs minst 2½ vecka in på vårmötet. Då har tiden för att lägga, dra tillbaka, samt lyfta yrkanden gått ut (lägga och dra tillbaka yrkanden går att göra under mötets två första veckor, lyfta yrkanden ytterligare någon dag därefter).

Genom att ha styrelsemötet först efter de två första veckorna av vårmötet får styrelsen ett bättre underlag att ta ställning till, och styrelsen har då möjlighet att komma med kommentarer på de yrkanden som det faktiskt kommer att voteras om på mötet.


EDIT: Samma sak för höstmötet, och det tänkte telefonmötet i samband med det.

Henrik Brändén
2011-11-11, 10:49
När det gäller telefonmötet som är tänkt att vara ca 1½ vecka in på vårmötet skulle jag rekommendera att det läggs en vecka senare, dvs minst 2½ vecka in på vårmötet. Då har tiden för att lägga, dra tillbaka, samt lyfta yrkanden gått ut.

Just av den anledningen tror jag det är en bra tidpunkt Marit föreslår. Det kan ju hända att styrelsen tycker att en motion väcker en viktig fråga, men anser att en något annorlunda formulerad att-sats skulle vara bättre än den som lagts i motionen. Därför tror jag det är bra med ett styrelsemöte när diskussionen kommit igång ordentligt, men man fortfarande kan lägga nya yrkanden.

Johan mlg Karlsson
2011-11-11, 14:40
Just av den anledningen tror jag det är en bra tidpunkt Marit föreslår. Det kan ju hända att styrelsen tycker att en motion väcker en viktig fråga, men anser att en något annorlunda formulerad att-sats skulle vara bättre än den som lagts i motionen. Därför tror jag det är bra med ett styrelsemöte när diskussionen kommit igång ordentligt, men man fortfarande kan lägga nya yrkanden.

Nackdelen är dock att styrelsen inte kan lägga rekommendationer på ifall attsatser ska bifallas eller avslås. Eller få ge inkompletta rekommendationer.

Henrik Brändén
2011-11-12, 11:58
Nackdelen är dock att styrelsen inte kan lägga rekommendationer på ifall attsatser ska bifallas eller avslås. Eller få ge inkompletta rekommendationer.

Jag förstår inte behovet av att styrelsen ska peka med hela handen och tala om för våra självständigt tänkande och begåvade medlemmar hur de ska rösta kring varje yrkande.

Däremot kan jag se behovet av att styrelsen hjälper till att vårda bra idéer som kommer fram men kanske fått en olycklig formulering. Och av att styrelsen hjälper till att hitta tänkbara samlande lösningar som kan undvika onödiga konflikter.