handdator

Visa fullständig version : Ung Pirat Sölvesborg


JimmieK
2011-12-10, 15:52
Hej!
Vi har nu startat UP Sölvesborg :)
Bifogar protokoll från uppstartsmötet därefter kommer hela protokollet i text form sen kommer bilagorna.

§1 Mötet Öppnas
§2 Närvarande
Jimmie Karlsson
Nicklas Svensson
Christoffer Eldengrip

§3 val av mötets ordförande
Christoffer Eldengrip vald till ordförande

§4 Val av mötets sekreterare
Jimmie Karlsson vald till sekreterare

§5 Val av mötets Justerare
Nicklas Svensson vald till justerare

§6 Mötet beslöt att använda sig av Ung Pirats exempelstadgar.
Se bilaga Stadgar

§7 Mötet valde nedanstående att fungera som interimsstyrelse fram tills kommande årsmöte
Ordförande: Jimmie Karlsson
Kassör: Christoffer Eldengrip
Sekreterare: Nicklas Svensson

§8 Val av revisor
Mötet valde Rasmus Svensson som revisor.

§9 Val av Valberedning:
Mötet valde vakanssättning av posten valberedare då inge lämplig person finnes, tills nästa årsmöte tillämpas fri kandidatur och nominering

§10 årets verksamhetsplan
Föreningen bör under året driva en lokal medlemsvärvningskampanj i syfte att få fler medlemmar, driva aktivism samt hjälpa till att starta fler lokalföreningar i Blekinge.

§11 Årets budget
Se bilaga Budget

§12 Övriga frågor
1. Förslag om att delta som medarrangör till Plask 2011
Mötet beslutade att
Ung Pirat Sölvesborg ska delta som medarrangör i evenemanget #PLASK2012 i samarbete med bland annat lokalavdelningen Piratnätet och överlåter åt Piratnätet att under 2011 söka evenemangsbidrag för evenemanget i lokalavdelningens namn.
Och Jimmie Karlsson ska stå som lokalavdelningens kontaktperson i projektet och ansvara för kontakten med Piratnätet och förbundet i frågor rörande projektet.
1. Förslag om att låta någon i styrelsen har rätt att utse representanter/kontaktpersoner och dylikt i de fall styrelsen inte har eller kommer ha tid att behandla frågan.

Mötet beslutade att
Ordförande har rätten att utse representanter från föreningen till läger, konferenser och dylikt
§13 Mötet avslutades

NicklasS
2011-12-10, 16:33
Justerat

Christoffer Eldengrip
2011-12-10, 16:35
Grattis Sölvesborg och Grattis Blekinge till eran första lokalavdelning!