handdator

Visa fullständig version : Dagordning: Styrelsemöte AFK 2012-01-21-2012-01-22


Leffelini
2012-01-07, 21:41
Dagordning och bilagor till Styrelsemötet i Uppsala 21/1-22/1 2012.
Notera att två underlag kommer att inkomma senare.

Leffelini
2012-01-07, 21:55
Det råkade komma med en äldre version av dagordningen så här kommer den uppdaterade och med den missade Bilaga 8 också.

IsakGerson
2012-01-14, 11:05
Har nu läst handlingarna. Jag tycker att de var både klara och vältäckande. Bra gjort! Jag har bara en punkt jag noterade. Det är svårt att hänga med i alla förkortningar i bilaga 1. Är PL partiledningen eller partiledaren? Är PS partistyrelsen eller partisekreteraren. Jag tycker inte att det alltid framgår. Kanske en förkortningsordlista eller något liknande till nästa gång?

Kudos till sammankallande och de som skrivit bilagorna!

AndersLindbäck
2012-01-17, 09:23
Som tillägg till debatten om utskott så anser jag det fel att vänta med att tillsätta utskotten tills man antagit motioner om sakfrågor. Utskotten behövs för att samla in diskussioner inom olika sakpolitiska områden och förankra sakförslagen.

Idag så röstar folk nej till sakförslag trots att de diskuterats inom partiet men inte då på "rätt sätt" enligt de som röstar nej. Det behövs ett rätt sätt så folk vet vart de skall vända sig och att de som lägger fram förslag vet var någonstans de skall skriva för att ett förslag skall förankras i partiet.

Leffelini
2012-01-17, 09:33
Komplettering av handlingar som lovats i dagordningen.

Till punkt 19 - Bilaga 9 om Massmedial strategi skriven av Torbjörn Wester

Henrik Brändén
2012-01-20, 16:07
Inkomna synpunkter på utkastet till Principprogram 4.0. Ett diskussionsunderlag, som jag naturligtvis borde ha lagt här med en gång, och inte bara mailat till styrelseledamöterna!

willenfort
2012-01-21, 02:36
En synpunkt inkommen i elfte minuten.

Angående upphovsrätt bör man även poängtera att upphovsrätten missbrukas kraftigt idag genom att olika företag och organisationer påstår sig ha större befogenheter än de i själva verket har. och genom att man påstår sig ha upphovsrätt över matreal som sedan länge blivit "public domain" (vi behöver ett bra svenskt ord för detta.)

Detta bidrar till att vår gemensamma kultur stängs in backom uppdiktade grindar och försvagar vårt kulturarv.

Därför behöver lagen ändras så att upphovsrättsmissbruk straffas hårdare.

mvh
/christoffer