handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte TänkUP, 18/1 2012


Cernael
2012-01-18, 18:59
1. Mötet öppnas.
Närvarande: Klara Tovhult, Tomas Kronvall, Marcus Schmidt.

2. Mötesfunktionärer:
Klara väljs till mötesordförande.
Tomas väljs till mötessekreterare.
Klara och Marcus väljs till justerare.

3. Årsmöte.
Styrelsen beslutar att årsmöte ska hållas den 3/2 2012, med start kl. 19:00, på irc.piratpartiet.se #tankup. (http://piratepad.net/ep/search?query=tankup.)

4. Medfinansiering av Kunskap Kommunikation Kontroll.
Styrelsen beslutar att bidra med 5000:- till tryckning m.m., och förväntar sig att få en redogörelse för hur pengarna använts när de gjort det, samt att eventuellt oanvänt överskott återbetalas.

5. Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas den 3/2 kl. 18:00.

6. Mötet avslutas.

Sargoth
2012-01-18, 19:02
Justerat.

klara
2012-03-05, 19:34
Justerat