handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2012-02-02


rickard.andersson
2012-02-02, 19:14
Datum/tid: 2012-02-02 19:00
Plats: Telefonmöte


Närvarande
- Rickard Andersson
- Francisco Ferris
- Adam Eltér


1. Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 19:20


2. Val av sekreterare
Mötet valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet.


3. Val av justerare
Mötet valde Francisco Ferris till justerare för mötet


4. Ersättning
Rickard yrkar att ersättning skall utgå för deltagaravgift samt resa till Ung Pirat Örkelljungas vinterläger för två personer

Mötet beslutade att bifalla Rickards yrkande.

Rickard yrkar att milersättningen vid resa med bil skall vara samma som skatteverkets reseavdrag.

Mötet beslutade att bifalla Rickards yrkande.

I skrivande stund är reseavdraget 18,50:-


5. Bankkonto

Adam har fått papper från banken, vi har fått vårt konto och tjänsten internetbank. Vi behöver hämta ut våra dosor på banken.

Det har gjorts ett kontoavslut för det gamla kontot och 23055 kr har förts över till det nya kontot.
Sofia Dahlgren står som firmatecknare på det gamla kontot, oklart vem som ska underteckna kontoavslutet.

Under morgondagen ska Rickard och Adam till banken och försöka reda ut alla frågetecken.


6. Aktiviteter

a) Vi skickade två personer till Ung Pirat i Örkelljungas vinterläger. Det var en lyckad tillställning med mycket intressanta diskussioner.
b) På lördag är det demonstration mot ACTA i Göteborg, Adam och Francisco avser att åka dit.


7. Tröjor och profilmaterial

Francisco tar upp frågan om tröjor, pennor och annat profilmaterial. Detta ska beställas genom info@ungpirat.se. Betalning diskuterades men mötet valde att inte belasta föreningens konto med något inköp innan det finns en beslutad budget från årsmötet.


8. Ordinarie årsmöte

Enligt stadgan ska ordinarie årsmöte hållas senast 31/3 och kallelse ska skickas ut minst två veckor i förväg. Sista dag för kallelse blir därmed 17/3.

Mötet är överens om att hålla årsmöte i god tid för att inte riskera att missa sista datum. Preliminärt datum för årsmöte blir 22/2 eller 23/2 vilket ger sista datum för kallelse 8/2 eller 9/2.

Lokal för mötet diskuterades, café verkar vara standard men för årsmöte önskas någon annan form av lokal som är lugnare. Möjlighet att låna möteslokal från kommunen ska undersökas.

Rickard och Adam får i uppdrag att ta fram lämplig lokal, spika datum och skicka ut kallelse till årsmötet.


9. Kommunfullmäktige

Den 21/2 har kommunfullmäktige i Halmstad sammanträde, Rickard ska dit och uppmuntrar andra intresserade att följa med.


10. Nästa möte
Datum för nästa möte beslutas till den 15/2 kl. 19:00, mötesplats skype.


11. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 19:55

pacoferris
2012-03-08, 20:42
justerat.