handdator

Visa fullständig version : Kallelse: Partistyrelsemöte AFK 3-4 mars


Leffelini
2012-02-03, 14:03
Partistyrelsemöte AFK i Uppsala 3-4 mars 2012

Henrik Brändén
2012-03-01, 18:53
Jag ser vi missat lägga upp handlingarna till helgens styrelsemöte här. Ber å sekreterares o sammankallandes vägnar om ursäkt. Här kommer de i alla fall.

Bilaga 9, utkastet till verksamhetsberättelse, är dock tack vare mycket vackra bilder ett så omfattande dokument att forumet inte går med på att bifoga det, så det nås i vart fall för tillfället på http://dl.dropbox.com/u/11631411/PP-ledning/verksamhetsberattelse2011.pdf

willenfort
2012-03-02, 09:58
Läste igenom beslutsunderlaget för EU och säger väldigt bra jobbat. det är ett välresonerat och grundligt dokument. Men såklart har jag lite kommentarer /åsikter :)

1) i sakpolitikpunkterna står "EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte kan avgöras på nationell, regional eller lokal nivå."

Denna kan misstolkas till att vi inte vill att EU skall göra ngt alls eftersom Allting KAN avgöras pålokal nivå (det är bara extremt mycket svårare.)

om man läser på subsidaritet så är en bra kortförklaring " beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå"

Så jag föreslår att man ändrar texten till
"EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå."


2)till texten "På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget."

Vill jag slänga in tanken att som ett första steg sammanställa ETT fördrag som inte ändrar ngnt mot nuvarande textmassa men som sammanställer fördraget på ett ställe så vi inte har interna konflikter och det blir avsevärt enklare att se vad som egentligen gäller. Tänk refactoring från programeringsdisiplinen.

3)"Acta-avtalet ska inte godkännas, och EU ska lämna förhandlingarna."
Vad jag vet så är förhandlingarna klara. bör vi inte istället säga att EU skall dra tilbacka sitt undertecknande av avtalet.

4)Under övervakningshysteri avdelningen borde vi addera en positiv punkt.
Nämligen att vi bör utvärdera "dataskyddsdirektiv 95/46/EG." (basen för PUL) och efter den utvärderingen förstärka/förbättra direktivet.

5)"Mjukvarupatent inte ska införas i Europa. Det europeiska patentverket EPO ska sluta bevilja dem i strid mot lagen." bör kompleteras med text om att redan utfärdade mjukvarupatent bör ogiltigförklaras.

6)Avskaffa självfinansieringen av det europeiska patentverket EPO, så de inte längre har ett direkt incitament att bevilja ansökningar. ändra detta till att de skall ha incitament att AVSLÅ ansökningar. då blir det automatiskt mindre korkade patent.

7) Slutligen vill jag slå ett slag för att vi behöver en EU vid konsumentskyddslagstiftning (vet att det jobbas på ngt redan) som förutom köp av varor och tjänster, även tar upp licencer då mer och mer saker anses vara licencer snarare än köp (datorprogramm, film, musik osv).

Slutligen tror jag att vi som parti behöver en åsikt om EU skall utvidgas till att innefatta fler länder och isåfall i vilkett tidsspan. Min personliga åsikt i frågan är att EU inte bör utvidgas mer innan vi har fått ett avsevärt bättre system, städat upp i fördragsfloran, fixat det demokratiska underskottet och hanterat de olika nationella undantagen. Detta borde vi kunna klara av på 20-30-år så efter det borde EU vara redo för nya medlemmar :)

RikMatts
2012-03-02, 10:42
Eftersom Willenfort redan haft synpunkter vill jag bara också påpeka att EPO inte ligger under EU, så att ha en politik för EPO ligger under svensk inrikespolitik, närmare bestämt industridepartementet som utser svensk representant i Administrative council (http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_Council_of_the_European_Patent_Organisation#Composition_and_competences). Oftast GD för Patent- och Registreringsverket.

Om Adminstrative councils befogenheter, se Wolters Kluwers (http://kluwerpatentblog.com/2010/06/30/how-limited-are-the-legislative-powers-of-the-epo-administrative-council/).

Svenska representanter (http://www.epo.org/about-us/organisation/administrative-council/representatives.html#se) i Administrative council i december 2011 var PRV:s GD Susanne Ås-Sivborg med ersättare PRV:s chefsjurist Per Holmstrand.

agnesson
2012-03-02, 11:47
Mina synpunkter till EU-politiken (som var ett förbannat bra underlag!) :

Det bör bli möjligt för europeiska medborgare att rösta på kandidater till Europaparlamentet som inte kommer från deras eget medlemsland, och Europaparlamentets ledamöter bör ges möjligheten att representera en valkrets från hela unionen. Jag vill se en djupare analys om vad det här kan får för konsekvenser. Finns det någon bloggare som har resonerat kring det?

På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget. Ingen sakpolitik. Att vi vill ha ett mer demokratiskt och transparent EU har vi redan sagt.

willenfort
2012-03-02, 12:13
Mina synpunkter till EU-politiken (som var ett förbannat bra underlag!) :

Jag vill se en djupare analys om vad det här kan får för konsekvenser. Finns det någon bloggare som har resonerat kring det?

Ingen sakpolitik. Att vi vill ha ett mer demokratiskt och transparent EU har vi redan sagt.

Håller inte med här. det är sakpolitik att vi vill ha ett nytt fördrag. och om man vill ha ett nytt fördrag bör man väll säga vad syftet med det nya fördraget skall vara. Vist det är lite kaka på kaka. men betänk att många personer som läser denna typ av text ENDAST läser punkterna och inte brödtexten. så det gör inte mycket om man upprepar sig litegrand.

agnesson
2012-03-02, 13:35
Jag tycker att det är tråkigt att förslaget till budget inte följer en av de rekommendationer som medlemsmötet beslutade om, nämligen att slå ihop posterna Ledningen och Ledningsinitiativ. För mig som medlem är det otroligt otydligt vad som skiljer dessa poster åt. En budgetkommentar, om man inte väljer att följa medlemsmötets förslag, vore uppskattat.

Anna Troberg
2012-03-02, 13:53
Ledningsbudgeten är för ledningens utgifter för tex resor till möten och annat. Ledningsinitiativ har traditionellt använts av ledningen när man velat uppmuntra något speciellt bra aktivistinitiativ som gått utöver den lokala budgeten. Så, om pengarna ska plockas in i en annan budget, så ska de i så fall in i lokala initiativ eftersom pengarna i ledningsinitiativsbudgeten ska användas till att stödja aktivisters initiativ och inte till ledningens löpande arbete.

AndersLindbäck
2012-03-02, 14:03
4)Under övervakningshysteri avdelningen borde vi addera en positiv punkt.
Nämligen att vi bör utvärdera "dataskyddsdirektiv 95/46/EG." (basen för PUL) och efter den utvärderingen förstärka/förbättra direktivet.


EU kom med en ny version i januari. Fick faktiskt inbjudan att höra på när den presenterades i Sverige av en EU representant men kunde inte åka dit.

Jag ville då gärna ställa en fråga om huruvida förslaget att man skall kunna få ta bort data även gällde datalagringsdirektivet....

AndersLindbäck
2012-03-02, 14:45
Ledningsbudgeten är för ledningens utgifter för tex resor till möten och annat. Ledningsinitiativ har traditionellt använts av ledningen när man velat uppmuntra något speciellt bra aktivistinitiativ som gått utöver den lokala budgeten. Så, om pengarna ska plockas in i en annan budget, så ska de i så fall in i lokala initiativ eftersom pengarna i ledningsinitiativsbudgeten ska användas till att stödja aktivisters initiativ och inte till ledningens löpande arbete.

Vad agnesson ville göra var att styrelsemötet inte skall behöva bestämma en mångd småposter där samma organisatoriska del av pp bestämmer över pengarna.

Så han vill klumpa ihop småposterna till en större klumpsumma och så kan den som ansvarar för klumpsumman göra egen budget för de pengarna och själva bestämma hur de fördelas.

Så summan till ledningen skall både gå till ledningens löpande arbete och ledningsinitiativ, ledningspraktikatner och andra småprojekt som ledningen vill driva. Dvs ledningen får då själv dela upp hur stor av de pengar den får skall gå till de olika delarna av ledningens verksamhet.

Detta leder till mindre administration för ledningen kan då själva - i samråd med styrelsen - besluta om egna billiga projekt (t.ex. ledningspraktikanter) utan att behöva rådfråga ett medlemsmöte.

agnesson
2012-03-02, 16:59
Jag har en kommentar kring den ekonomiska berättelse.

Fonderingen av 80 000 kronor för kampanj är helt onödigt. Det gör det snarare svårare för oss medlemmar att förstå den ekonomiska berättelsen och budget.

Partiet är en ideell förening och behöver inte gömma under ett positivt resultat från skatt.

Justera den ekonomiska berättelsen så att resultatet för 2011 blir 305 215 kronor, och lägg en årsbudget för 2012 som inte är i balans. Lägg även till en budgetkommentar om varför ni tar beslut om en budget som inte ligger i balans. Det tycker jag att ni borde göra.

JPAnderson
2012-03-04, 10:11
Detta leder till mindre administration för ledningen kan då själva - i samråd med styrelsen - besluta om egna billiga projekt (t.ex. ledningspraktikanter) utan att behöva rådfråga ett medlemsmöte.

Nja, nu är det så att styrelsen formellt tar beslut om budget för verksamhetsåret så någon rådfrågning inför ett medlemsmöte för enskilda budgetposter gentemot ledningen är inte alls nödvändigt.

Men, styrelsen har såklart hörsammat medlemsmötets önskemål om att bl.a. slå ihop posterna ledning, ledningsinitiativ och ledningspraktikanter i förslag till budget för 2012.

willenfort
2012-03-04, 11:50
EU kom med en ny version i januari. Fick faktiskt inbjudan att höra på när den presenterades i Sverige av en EU representant men kunde inte åka dit.

Jag ville då gärna ställa en fråga om huruvida förslaget att man skall kunna få ta bort data även gällde datalagringsdirektivet....

Tack för upplysningen. har du ett namn på den nya versionen ? elelr länk till ngn som har listat skilnaderna. Behöver ju uppdatera min kunskap.

AndersLindbäck
2012-03-04, 15:07
Tack för upplysningen. har du ett namn på den nya versionen ? elelr länk till ngn som har listat skilnaderna. Behöver ju uppdatera min kunskap.

Här finns lite om det samt länkar vidare:

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/events/seminar_feb_justice_sv.htm


Key changes in the reform include:


A single set of rules on data protection, valid across the EU. Unnecessary administrative requirements, such as notification requirements for companies, will be removed. This will save businesses around €2.3 billion a year.
Instead of the current obligation of all companies to notify all data protection activities to data protection supervisors – a requirement that has led to unnecessary paperwork and costs businesses €130 million per year, the Regulation provides for increased responsibility and accountability for those processing personal data.
For example, companies and organisations must notify the national supervisory authority of serious data breaches as soon as possible (if feasible within 24 hours).
Organisations will only have to deal with a single national data protection authority in the EU country where they have their main establishment. Likewise, people can refer to the data protection authority in their country, even when their data is processed by a company based outside the EU. Wherever consent is required for data to be processed, it is clarified that it has to be given explicitly, rather than assumed.
People will have easier access to their own data and be able to transfer personal data from one service provider to another more easily (right to data portability). This will improve competition among services.
A ‘right to be forgotten’ will help people better manage data protection risks online: people will be able to delete their data if there are no legitimate grounds for retaining it.
EU rules must apply if personal data is handled abroad by companies that are active in the EU market and offer their services to EU citizens.
Independent national data protection authorities will be strengthened so they can better enforce the EU rules at home. They will be empowered to fine companies that violate EU data protection rules. This can lead to penalties of up to €1 million or up to 2% of the global annual turnover of a company.
A new Directive will apply general data protection principles and rules for police and judicial cooperation in criminal matters. The rules will apply to both domestic and cross-border transfers of data.

Tommten
2012-03-07, 09:48
Jag har en fråga om subsidaritetsprincipen och EU. Om den faktiskt följs i EU så borde EU bli nästan göralös eftersom länder bevisligen kunnat besluta det mesta på nationell nivå utan EU?

Går det att specifiera vad det är som faktiskt behöver beslutas på EU nivå?

AndersLindbäck
2012-03-07, 11:12
Jag har en fråga om subsidaritetsprincipen och EU. Om den faktiskt följs i EU så borde EU bli nästan göralös eftersom länder bevisligen kunnat besluta det mesta på nationell nivå utan EU?

Går det att specifiera vad det är som faktiskt behöver beslutas på EU nivå?

Subsidaritetsprincipen innebär inte att länder ensidigt får besluta om saker inom ett område.

Principen används dock ofta för att hävda att endast genom att besluta om saker på EU nivå så får man EU-gemensamma lagar på området. Så subsidaritetsprincipen gör att EU kommissionen kan hävda att man måste ha EU-gemensamma lagar på området och därmed så säger principen att EU skall besluta i frågan.

Som tur var så har det skett en ändring i svenska riksdagen. Tidigare gjorde aldrig prövning av lagstiftning enligt subsidaritetsprincipen och därmed så brukade aldrig lagar stoppas enligt denna. Numera sker en prövning och vissa lagar säger man numera nej till pga subsidaritetsprincipen - men mestadels verkar det bara bli nej till de lagar som regeringen inte vill införa i Sverige.

Johan mlg Karlsson
2012-03-07, 12:13
men mestadels verkar det bara bli nej till de lagar som regeringen inte vill införa i Sverige.

Det är väl ändå ganska rimligt?

"Vi skulle vilja skapa en lag som gör X, men pga att EU hann före så kommer vi nu vrålvägra göra det pga subsidaritetsprincipen."

AndersLindbäck
2012-03-07, 12:21
Det är väl ändå ganska rimligt?

"Vi skulle vilja skapa en lag som gör X, men pga att EU hann före så kommer vi nu vrålvägra göra det pga subsidaritetsprincipen."

Principen gäller oavsett om regeringen vill införa lagstiftning eller ej.

Så det är imho helt fel använt. Man bör säga nej till alla lagar där det är bättre att lagstiftningen sker på nationell nivå.