handdator

Visa fullständig version : 13. Fyllnadsval: val till partistyrelsen [avklarad]


Mötespresidiet
2012-02-08, 21:00
här ska det presenteras saker snart :)

Cernael
2012-03-07, 00:34
Jag anser mig vara i lite av en jävssituation här, eftersom jag under förra medlemsmötet satt i valberedningen som lade ordningsfrågan som sköt upp hälften av styrelsevalen till nu. Att då acceptera den här nomineringen lämnar utrymme för misstanken att det hela handlade om att öppna för möjligheten att själv bli invald i styrelsen; och, eftersom undvikandet av jäv inbegriper att minimera varje tillstymmelse till misstanke om oegentligheter känner jag inte riktigt att jag kan delta i styrelsevalet på det här medlemsmötet.

agnesson
2012-03-07, 14:28
Beslutet att vakantsätta två platser gjordes av mötet i en sakfråga. Ordningsfrågan berörde snarare att ändra i voteringsordningen så att mötet fick frågan om vakantsättning, det är i alla fall min tolkning.

Jante
2012-03-07, 18:17
Jag ser inget problem med att du ställer upp! Den nuvarande valberedningen försöker göra en så objektiv bedömning som möjligt om vilka kandidater som är mest lämpade, så det är ju inte som om du satt på två stolar samtidigt.

Det är dock upp till dig själv att bedöma hur du vill göra, men glöm inte att acceptera eller avböja nomineringen i nomineringssystemet snarast!

Henrik Brändén
2012-03-07, 23:25
Tomas: Din känsla av olust hedrar dig, men den är ogrundad. Eller snarare sagt, det bygger på en skev föreställning om den enskildes betydelse i en demokratisk process: När man "får genom" ett förslag beror det sällan på att man själv genom hot eller karisma har så stort inflytande att alla andra struntar i vad de själva egentligen tycker och följer förslaget. Utan det beror oftast på att man lyckats läsa stämningarna rätt, och lägga det förslag, som andra utan att själva ha formulerat det väntat på. I det här konkreta fallet: Det var inte du som "drev genom" vakantsättningarna, det var en majoritet av de medlemmar som brydde sig som tyckte det var en bra idé! Och på samma sätt: skulle du bli invald i styrelsen är det för att en majoritet av de medlemmar som orkar bry sig vill ha dig! Du gör inget bättre för vare sig demokratin eller ärligheten i partiet om du gör det omöjligt för dem som tror på dig i styrelsen att rösta på den de vill se där, bara för att du för ett halvår sedan var inblandad i att ge medlemmar möjlighet att rösta på ett förslag som de då tyckte var bra! Tvärt om: Det som behövs i styrelsen under de närmaste åren är just förmågan att läsa stämningar och hitta de sätt att hantera situationer som många kan samlas runt.