handdator

Visa fullständig version : 2012-02-10 PC-Beslut: Budget för Valberedningen, Revisorerna och Mötespresidiet.


Leffelini
2012-02-10, 09:00
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.P-C Beslut angående Budget för Valberedningen, Revisorerna och Mötespresidiet.
Bakgrund:

Vi borde redan på förra mötet ha fastställt budget för 2012, men pga en lapsus beredde ingen den frågan. Nu kommer den upp på nästa styrelsemöte, och det finns ett förslag från PL som kommer att skickas ut med handlingarna.
En liten del av budgeten brådskar dock: Medlemsmötet i höstas rekommenderade ju oss att sätta av 5000 kr till valberedningen, 5000 kr till revision och 10 000 kr till presidiet, och de behöver få veta så snart som möjligt om vi kommer att följa den rekommendationen, så de kan planera sitt arbete inför det stundande vårmötet.
Eftersom frågan brådskar för valberedning och presidium, vi uppmanats sätta av dessa belopp av medlemsmötet, och beloppen ryms i det budgetutkast PL lagt till vårt marsmöte, föreslår jag att vi genom ett per capsula-förfarande beslutar att avsätta 5000 kr till valberedning, 5000 kr till revision och 10 000 kr till presidiet.Styrelsen beslutar;

att i budgeten för 2012 avsätta 5000 kr till valberedning, 5000 kr till revision och 10 000 kr till mötespresidiet.

Henrik Brändén
2012-02-10, 09:28
Bifall!

Falathar
2012-02-10, 11:05
bifall

Rick Falkvinge
2012-02-10, 13:56
Ja.

infallsvinkel
2012-02-10, 14:03
Ja.

samface
2012-02-10, 14:23
Bifalles.

Mab
2012-02-10, 16:34
bifall

kd35a
2012-02-10, 17:35
Bifall

JPAnderson
2012-02-10, 19:27
Bifall

Humlan
2012-02-10, 22:12
Bifall

Emil Isberg
2012-02-11, 08:57
Det här beslutet är principmässigt fel.

Först och främst är det onödigt eftersom det redan finns ett rådgivande beslut från årsmötet om att det ska skjutas pengar i enlighet med det förslag i beslutet. Om det inte finns några orsaker som framkommit som skäl till att inte genomföra även ett rådgivande medlemsmötesbeslut är det inte generellt ingen anledning att låta bli det heller.

Att ta ett budgetbeslut på en liten del av en budget är också sådan sak som man inte ska göra, eftersom man saknar helhetsbilden (och det är viktigt framföralt på styrelsenivå). Nu kan vi förhoppningsvis lita på att sammankallandes hänvisning till det budgetförslag som PL kommer att lägga inför nästa budgetmöte, men det är ändå oklart för oss andra hur den ser ut.

Ett sådant här beslut kan rivas upp enklare än det är att få till beslutet, i och med att vi vid nästa sittande styrelsemöte tar helhetsbeslut kring budgeten, så värdet i att ha ett separat beslut är högst tvivelaktigt.

Det är sant att de grupper som medlemsmötet tyckte ska få del i budgeten naturligtvis ska få tillgång till den, men det hade räckt med ett mycket enklare principuttalande från styrelsen att vi tänker så långt det är möjligt gå på medlemsmötets förslag (och det är ju faktiskt rätt självklart).

Trots att detta beslut skriker formaliabrott och dålig praxis för mig, så tänker jag dock inte fälla det. Vi får prata mer om det vid nästa styrelsemöte.

Bifall.

Henrik Brändén
2012-02-11, 23:14
Jag håller med om Emils principiella invändning mot att bara ta en liten del av budgeten separat, men tycker ändå att det i just det här fallet fanns skäl att göra det. Konkret handlar det om ifall valberedning och presidium ska kunna planera tex att ha ett afk-möte i god tid innan vårmötet sätter igång: För att kunna planera in något sådant i tid behöver de veta NU ifall det kommer att finnas pengar för kostnader för sådana saker. Eftersom styrelsen enligt stadgarna fastställer budget räcker inte en medlemsmötesrekommendation för att de ska veta att det kommer att finnas pengar, inte heller ett allmänt uttalande av oss, utan det som behövs är just det som föreslås, att vi beslutar sätta av pengar till dem! Detta, tillsammans med min tydliga upplevelse av att de allra flesta i styrelsen tycker det är självklart att vi ska följa medlemsmötets rekommendation, gjorde att jag rekommenderade Marit att låta frågan gå till PC-beslut.