handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2012-02-15


rickard.andersson
2012-02-15, 19:08
Datum/tid: 2012-02-15 19:00
Plats: Skype


Närvarande
- Rickard Andersson
- Adam Eltér

Frånvarande
- Francisco Ferris


1) Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 19:05


2) Val av mötessekreterare
Mötet valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


3) Val av justerare
Mötet valde Adam Eltér till justerare för mötet


4) Datum och plats för årsmöte
Styrelsen diskuterade datum för årsmötet och valde ett preliminärt datum till den 6/3 kl 19, på Roberts Coffee i Halmstad

Den nyvalda styrelsen kommer även att hålla ett första styrelsemöte efter årsmötet


5) Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och budget inför årsmötet
Styrelsen diskuterade vilka handlingar som behövs till årsmötet. Något oklart kring föregående verksamhetsårs handlingar samt de år då föreningen ej haft någon verksamhet.

Vi gör vårt bästa för att ta fram det underlag som går att få tag på.

Adam tar fram förslag på budget och verksamhetsplan och presenterar dessa vid nästa styrelsemöte
Rickard tar fram förslag på ekonomisk berättelse för 2011 och presenterar dessa vid nästa styrelsemöte


6) Välkomstmejl för nya medlemmar i UP Hstd
Adam har noterat att det inte finns något välkomstmail för nya medlemmar i UP halmstad. Styrelsen diskuterade innehåll i mailet och adam skriver ihop något baserat på styrelsen diskussion.


7) Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades


8) Nästa möte
Nästa möte blir den 22/2 kl 19.00 över skype


9) Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 20:00

Adam Eltér
2012-02-15, 19:12
Justerat.