handdator

Visa fullständig version : Årsmöte TänkUP 3/2 2012


Sargoth
2012-03-03, 20:14
1) Mötet öppnas

2) Mötets behörighet
Mötet befinns behörigt utlyst

3-5) Mötesfunktionärer
Tomas väljs till ordförande
Marcus väljs till sekreterare
Klara och Christer väljs till justerare

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Styrelsen har inte haft någon egentligverksamhet men har donerat 4950 kronor till utgivningen av Kunskap Kommunikation Kontroll - drömmar och farhågor i informationssamhället.

7) ekonomisk berättelse för förra året
Styrelsen har inte haft någon egentligverksamhet men har donerat 4950 kronor till utgivningen av Kunskap Kommunikation Kontroll - drömmar och farhågor i informationssamhället.

8) revisorernas berättelse för förra året
Revisor har granskat och godkänt den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen för det gångna året, samt räkenskaperna. Utifrån denna plågsamt noggranna granskning av styrelsens arbete rekommenderas att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet finner att den ge föregående års styrelse ansvarsfrihet

10) årets verksamhetsplan
Föreningen ska verka för fördjupad idédebatt inom Piratpartiet och Ung Pirat, samt på solidarisk basis stötta det vidare arbetet med Kunskap Kommunikation Kontroll.

11) årets budget
Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att förvalta budgeten efter eget godtycke, under förutsättning att de kan bortförklara det som att de följde verksamhetsplanen.

12) val av årets styrelse
Till ordförande väljs Klara Tovhult
Till sekreterare väljs Marcus Schmidt
Till kassör väljs Tomas Kronvall

13) val av årets revisor
Christer Jansson väljs till revisor

14) val av årets valberedare
Årsmötet beslutar att vakantsätta posten som valberedare

15) övriga frågor

16) mötets avslutas

klara
2012-03-05, 19:33
1) Mötet öppnas

2) Mötets behörighet
Mötet befinns behörigt utlyst

3-5) Mötesfunktionärer
Tomas väljs till ordförande
Marcus väljs till sekreterare
Klara och Christer väljs till justerare

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Styrelsen har inte haft någon egentligverksamhet men har donerat 4950 kronor till utgivningen av Kunskap Kommunikation Kontroll - drömmar och farhågor i informationssamhället.

7) ekonomisk berättelse för förra året
Styrelsen har inte haft någon egentligverksamhet men har donerat 4950 kronor till utgivningen av Kunskap Kommunikation Kontroll - drömmar och farhågor i informationssamhället.

8) revisorernas berättelse för förra året
Revisor har granskat och godkänt den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen för det gångna året, samt räkenskaperna. Utifrån denna plågsamt noggranna granskning av styrelsens arbete rekommenderas att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet finner att den ge föregående års styrelse ansvarsfrihet

10) årets verksamhetsplan
Föreningen ska verka för fördjupad idédebatt inom Piratpartiet och Ung Pirat, samt på solidarisk basis stötta det vidare arbetet med Kunskap Kommunikation Kontroll.

11) årets budget
Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att förvalta budgeten efter eget godtycke, under förutsättning att de kan bortförklara det som att de följde verksamhetsplanen.

12) val av årets styrelse
Till ordförande väljs Klara Tovhult
Till sekreterare väljs Marcus Schmidt
Till kassör väljs Tomas Kronvall

13) val av årets revisor
Christer Jansson väljs till revisor

14) val av årets valberedare
Årsmötet beslutar att vakantsätta posten som valberedare

15) övriga frågor

16) mötets avslutas

Justeras

Krippa
2012-03-05, 19:57
Det står inget om alla avgångar men det var ändå inte viktigt så jag säger att det duger.

Det duger. :kiss:

Justerat