handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2012-03-06


rickard.andersson
2012-03-06, 20:36
1. Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 20:06


2. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Adam Eltér till ordförande för mötet


3. Val av sekreterare
Styrelsen valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


4. Val av justerare
Styrelsen valde Francisco Ferris till justerare för mötet


5. Distriktskongressen
Det kommer att hållas distriktskongress för västra distriktet den 14/4 kl 14:00-18:00 i Göteborg. Vi får skicka två ombud som får resa och mat betalt.

Motioner ska vara distriktet tillhanda senast tre veckor innan kongressen. Möteshandlingar kommer att skickas ut innan mötet.

Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att Rickard och Adam anmäler sig som ombud och skickar sedan Francisco som besökare till kongressen. På så sätt kan vi samtidigt ha ett face2face möte med styrelsen.

Styrelsen beslutade att utse Rickard Andersson och Adam Eltér till ombud till västra distriktets kongress
Styrelsen beslutade att reseersättning ska utgå för Francisco till och från distriktskongressen


6. ACTA-demonstration i Halmstad
På fredag är det demonstration i Halmstad mot ACTA-avtalet där Ung Pirat Halmstad är medarrangör. Det ser ut att bli bra uppslutning med flera ungdomsförbund som planerar att delta.

Styrelsen diskuterade tilltugg och flygblad och beslutade att belasta aktivitetsbudgeten med kostnader under demonstrationen


7. Piratfika
Styrelsen diskuterade piratfika och bestämde datumet till den 20/3 kl 17:30.


8. Kommunfullmäktige
Adam och Rickard var på förra kommunfullmäktige och lyssnade. Inga jätteintressanta frågor på det mötet, bättre lycka nästa gång.

Nästa sammanträde är den 27/3 kl 18.00, Adam och Rickard planerar att gå på det med.


9. Övriga frågor
a) Hinner paco till tåget?
Svar kommer nästa styrelsemöte


10. Mötets avslutande
Ordförande Adam Eltér avslutade mötet kl 20:45
Pacos tåg gick 20:55

pacoferris
2012-03-08, 20:45
justerat.