handdator

Visa fullständig version : Protokoll Årsmöte 2012


JimmieK
2012-03-18, 21:16
1. mötets öppnande
2. Närvarande

Jimmie Karlsson
Nicklas Svensson
Alexander Tinglöf

3. val av mötets ordförande
Jimmie Karlsson vald till ordförande

4. val av mötets sekreterare
Alexander Tinglöf vald till sekreterare

5. val av justerare
Niklas Svensson vald till justerare

6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Förra året startades föreningen upp och vi har inte hunnit med så mycket, inga nya föreningar har skapats i Blekinge, dock så har vi fått en del nya medlemmar i UP Sölvesborg.
Samt att en del materiel är inköpt för medlemsvärvning.

7. ekonomisk berättelse för förra året
Resultat 2011
+3000 bidrag
+1620,25 lån från up Örkelljunga till inköp av materiel
+5300 julklappsbidrag

+9920,25
-0
Summa 9920,25

8. revisorernas berättelse för förra året
Revisor har inte inkommit med någon granskning till mötet.

9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

10. årets verksamhetsplan
Föreningen bör under året driva en lokal medlemsvärvningskampanj i syfte att få fler medlemmar, driva aktivism samt hjälpa till att starta fler lokalföreningar i Blekinge.

11. årets budget

Inkomster
Ingående kapital +8300 :-
Medlemsvärvning +160 :-
Bidrag +4000:-


Summa +12460 :-

Ut
Medlemsvärvningskampanj -7000 :-
Materielinköp -1000:-
Återbetalning till Up Örkelljunga – 1620,25 :-Summa -9620,25 :-

+ 12460
- 9620,25
--------------
+2839,75


12. val av årets styrelse
Mötet valde nedanstående till årets styrelse

Ordförande: Jimmie Karlsson
Kassör: Alexander Tinglöf
Sekreterare: Nicklas Svensson

13. val av årets revisor
Mötet valde Christoffer Eldengrip som revisor.

14. val av årets valberedare

Mötet valde vakanssättning av posten valberedare då inge lämplig person finnes, tills nästa årsmöte tillämpas fri kandidatur och nominering.

15. övriga frågor

16. mötets avslutande

NicklasS
2012-03-18, 21:18
Justerat