handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte PP Västernorrland, Torsdagen den 22 Juni, 19:00 [IRC]


gaqzi
2006-06-19, 00:59
I väntan på att protokollet från dagens möte blir godkännt kan jag i vilket fall berätta att nästa möte kommer att hållas via IRC nu på torsdag. Per kommer att posta det senare och förhoppningsvis verifiera det här. :)Eftersom partiets egna kanal ligger på Efnet så bestämde vi att stoppa vår kanal där oxå(why, oh why did they choose efnet!?). Har stoppat in en simpel eggdrop i kanalen just nu men skulle verkligen uppskatta ifall någon mer skulle vilja sätta dit en till bot så vi kunde ha ett botnet.Så en ircserver på efnet: irc.du.se

Kanal: #pp.vasternorrlandVälkommen in i kanalen tills dess, alltid trevligt att prata med sympatisörer samt det gör det avsevärt lättare inför mötet ifall vi har en liten hum om vad vi är för slags personer. (I mitt tycke i vilket fall.) Själv är jag ba^ i kanalen och min totala brist på fantasi återspeglas i bottens namn. ;) (Och nej, det är inte någon form av Anna.)

gaqzi
2006-06-19, 01:15
För den delen, ifall det är någon som känner sej lite blå på IRC så bör vi nog kunna skriva ihop en liten guide för det eller alternativt söka reda på en via google. ;)

Alternativt kanske jag kan fixa upp en webbclient men det är ju definitivt att föredra att ha en egen klient.

Per Andersson
2006-06-19, 10:22
Skickade tillbaka protokollet med några ändringar till dig Björn annars är det godkänt av mig nu.

gaqzi
2006-06-19, 11:36
Protokoll för:

Styrelsemöte för interimstyrelsen i PP Västernorrland.Närvarande:

Mattias Swing, Björn Andersson och Per AnderssonPlats: Hus 25

§1 Mötets öppnande

§2 Formalia

§3 Stadgediskussion

§4 Hemsida

§5 Nästa möte

§6 Övriga frågor

§1 Mötet öppnas§2 Formalia

* Ordförande: Mattias Swing

* Sekreterare: Björn Andersson

* Justerare: Per Andersson§3 Stadgedisskussion

Alla punkter gås igenom för eventuell diskussion.* Punkt 4 av stadgan, kolla med particentralen för att kontrollera krav

för hur man blir en underorganisation till PP. (Björn)

* Punkt 8 styrelseuppgifter, skall även styrelseledamot kunna teckna firman?

* Punkt 13 lägg till att vid inskick över elektroniskt medium kan styrlsen

ringa upp personen i fråga för att verifiera

* Punkt 14 förslag att stryka meningen "Mötet är beslutsmässig om minst 1/3

av föreningens medlemmar är närvarande på mötet."§4 Hemsida

Björn skall ringa runt och kolla om möjlighet för dnszon för västernorrland.

Se till att allt fungerar som det ska, folk som är intresserad av att skriva

får prata med björn för att få rättigheter för publisering.§5 Nästa möte

Torsdag 22 Juni på IRC. Nät EfNet kanal #pp.vasternorrland§6 Övriga frågor

Under nästa möte bör vi disskutera vilka filformat vi skall spara officiella

dokument i. Vi föreslår att vi har en punkt med i stadgarna om det.

Björn Andersson har kollat upp ifall det är ok att hålla

styrelsemöte/årsmöte via elektroniskt medium. Det är det.

Daniel Nyström har kollat upp ifall det heter "utträde" eller "urträde".

Det heter "utträde" enligt både Google och MS Word så då tar vi det som

sanning.

Björn Andersson har kollat upp med programvara för lokala hemsidan och

kommer tills vidare att hostas av honom.MÖTET AVSLUTAS 20:30

/Sekreterare, Björn Andersson.Valkretsledare Västernorrland

Daniel Nyström
2006-06-19, 21:06
Trevligt att det blev av! Tråkigt att inte fler kunde komma.

En stilla undran; varför i hela friden måste vi ha en egen DNS-zone för underdomänen? :)

gaqzi
2006-06-19, 22:20
mest för mailen +ifall vi ändå är och tigger så kunde vi ju be om hela på en gång, då vi inte riktigt vet vad vi kan vilja ha där i framtiden. :)

Bo Leuf
2006-06-19, 22:27
Grattulerar till mötet!Detta med dnszon (om diskussionen gäller under piratpartiet.se) är teknisk detalj eftersom domänen är idag splittad på inte mindre än tre olika maskiner (olika IP) beroende på underdomän. Nya underdomäner måste således läggas in specifikt. Om det var ett och samma IP-nummer för allt under domänen vore det enklare.

gaqzi
2006-06-19, 23:59
Därför vi tänkte på en hel DNSzon så kunde det pekas mot en namnserver som jag administrerar så kan vi sköta det själv ifall vi flyttar hostningen och dylikt.. :)

Daniel Nyström
2006-06-20, 13:11
Bo Leuf:

Även om anslutningar till olika underdomäner görs på flera olika servrar, så är det fortfarande en och samma Zone-fil för piratpartiet.se (+ slavar).

Att sätta upp en egen zon för underdomäner är inget problem egentligen, men kommer allt att stuka om servrarna inte skulle gå tillfälligt.Att däremot sätta ett CNAME till en dyndns-adress gör att man lätt kan flytta med den om man så önskar.

Även ett MX-record till densamma underlättar för mailen.

Alternativt konfigurerar man BIND så den själv tar emot IP-uppdateringar från klienter.How ever... :)

Jimmy Persson
2006-06-21, 17:53
Hej allihopa!Jag kommer att vara på vid 19.00 tiden (antagligen lite innan) men vi kommer att ha en akademisk kvart då jag måste säga god natt till ungarna runt 19.00 tiden.Kvällens mötes dagordning är som följer:1: Mötet öppnas

2: Mötets behörighet

3: Stadgar

4: IT Styrdokument, DNS, medlemslistor med mera

5: Gatufesten

6: Övriga frågor

7: Nästa möte

8: Mötet avslutasPåminnelse:

Alla medlemmar är välkomna att deltaga på styrelsensmöten som åhörare. Yttranderätt har alla medlemmar generellt, men ej någon röst / beslutsrätt.

Var vänlig och repsktera mötes ordning.Väl mött

Jimmy Persson, Ordförande interimstyrelsen, PP Västernorrland

Bitr. Valkretsledare

gaqzi
2006-06-21, 17:59
kommer det att gå ut nått mail till alla medlemmar i västernorrland så alla som inte läser forumet har en chans? :)

Jimmy Persson
2006-06-21, 18:30
Tror inte att Per har gjort det.

Jag har inte fått access till medlemslistan för oss än. Men det skall väl ordnas.

Så fram tills dess så får vi stå till buds med det vi har./JP

Per Andersson
2006-06-22, 08:57
Kan skriva ett sådant mail lite senare om jag får lite tid över.

Daniel Nyström
2006-06-24, 22:16
Kan någon vänlig själ resumera vad som blev sagt på mötet för oss som inte närvarade?

Hexagon
2006-06-24, 23:59
Halloj allihopa!

Drog in i våran kanal före 19.00 den kvällen för att kunna läsa vad som skrivits senare, vart dock urkastad någon gång före mötet började. Vad kom ni fram till? :)

Jimmy Persson
2006-06-27, 12:57
För att vara helt ärlig så blev det mest bara sagt en del från mig.

Jag har ännu inte sammanställt något protkoll från irc mötet då jag intehar haft tid.

Det som sas i generella drag var bara en del sjysteringar gentemot stadgar som sagts

tidigare möten.Protokollet från mötet kommer att finnas tillgängligt för nerladdning / email vid en senare tidpunkt när

jag hunnit med det som sagt. Dock kommer vi inte att lägga ut några fler protkoll på forum etc.Dock kan jag säga med facit i hand att det inte blir fler irc möten på ett bra tag då det inte gav något över huvudtaget när det gäller feedback etc från medlemmarna. Även för oss som satt is tyrelsen var det väldigt svårt att hänga med då internet access etc var mer eller mindre isntabilt för vissa av oss.

Mer aktivitet måste det vara för att det skall vara värt att köra irc / elektroniska möten samt att alla som måste vara med skall ha en stabil uppkoppling./JP

Hexagon
2006-06-28, 00:52
Okej, lite synd att det inte fungerade... Vi kanske får sätta upp ett eget system för möten ;P

Men tänkte sätta lite fart på hemsidan nu när jag är hemma igen. Nu borde ni ju ha koll på vilken/vilka som ska stå på kontaktdelen på sidan?

Jimmy Persson
2006-06-29, 05:01
Du får all sådan info om vem som skall stå som kontakt etc efter årsmötet på söndag.

Då vet vi vilken som sitter i styrelsen etc etc./JP

Hexagon
2006-06-30, 17:10
Okej, finemangs!