handdator

Visa fullständig version : Hur du postar ordningsfrågor


Mötespresidiet
2012-04-02, 20:18
Hur du postar ordningsfrågor
Ordningsfrågor ska postas i form av en ny tråd i forumet "Ordningsfrågor".


Vad är en ordningsfråga?
En mötesdeltagare kan om denne ser det som nödvändigt väcka en så kallad ordningsfråga som rör hur mötet skall gå till. Frågan skall innehålla ett konkret yrkande som mötespresidiet kan ta ställning till, då det är mötespresidiet som fattar beslut i ordningsfrågor enligt stadgarna. Ordningsfrågor kan tas upp närsomhelst på mötet (de är frisvävande från dagordningen på så vis och kan väckas mitt i andra punkter) och gäller vanligen formella frågor om hur mötet skall genomföras.

I enlighet med partiets stadgar beslutar mötespresidiet i ordningsfrågor.
4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.

Ordningsfrågor och hur dessa fungerar och hanteras kan man även läsa mera om i mötesordningen som finns som bilaga till piratpartiets stadgar:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=272385&postcount=4


Är din ordningsfråga verkligen en ordningsfråga?
Frågor som av mötespresidiet inte anses vara ordningsfrågor (det är nästan lika vanligt som att de är det), kommer inte att behandlas utan flyttas till underforumet "Ordet är fritt" för diskussion eller "Allmänna frågor till presidiet" där mötespresidiet svarar på dem.


Om jag bara undrar hur något fungerar?
Vill du ha presidiets svar på en undran om hur något kring mötet fungerar går du till "Allmänna frågor till presidiet" längst ner i vänstermenyn, och ställer frågan där.