handdator

Visa fullständig version : 001. Ändring av rubriker på motioner [besvarad]


AndersLindbäck
2012-04-05, 09:14
Några motioner har fått förvirrande rubriker - kan inte mötespresidiet ändra på dem så att rubriken motsvarar vad motionen handlar om ?"Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor"Denna motion handlar inte om intetrigetsfrågor utan om brottsförebyggande frågor. Jag vill därför be mötespresidiet att ändra rubriken så folk intresserade av brottsförebyggande frågor inte missar den.


Integritet handlar om skyddat privatliv så man slipper behöva förklara hur man lever till staten och andra i samhället.Brottsförebyggande frågor handlar om hur man skyddar personer från att utsättas för brott

Skyddat privatliv är inte samma sak som skydd mot brott även om
politiker som Johan Pehrsson(fp) genom en retorisk begreppsförvilling försöker likställa de båda i den politiska debatten för att slå sönder motståndarnas argument förändrar inte världen att åtgärder av dessa två typer kan vara är helt motstridiga mot varandra och handlar inte alls om samma sak.Motionerna "B25 Energipolitik" och "B26 Mer energipolitk" även de borde ändra titel då dessa är inte är informativa nog för vad de vill genomföra.


B25 bör heta "Energipolitik: En bra och billig elproduktion" då den handlar om elenergibiten av energipolitiken och inte tar ett helhetsgrepp.

B26 Mer Energipolitik är ett väldigt dåligt namn då den inte säger något om vad motionen handlar om - den borde heta "B26 Energipolitik: Timdebitering av el"

Ovanstående förändringar gör det enklare och mera klarare vad motionerna handlar om och enklare för mötesdeltagarna att hänga med i debatten och vilka frågor som diskuteras på årsmötet.

Tack på förhand.

AndersLindbäck
2012-04-05, 09:31
Ignorera allt om B26 ovan. Fel av mig.

Tommten
2012-04-05, 15:44
"Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel" vart ett ganska dåligt namn eftersom det inte ger utrymme för alternativa lösningar för att lösa det motionären såg som ett problem.

Tommten
2012-04-05, 16:04
Men det är ju lite sent att göra nått åt det nu antar jag.

Mötespresidiet
2012-04-06, 15:24
Ordningsfrågan är inkommen och kommer att besvaras senast onsdag den 11:e april klockan 09.13.

Är det fler motioner som borde byta namn så skriv det här och nu. Ju tidigare mötet ändrar, desto bättre. Kom även med förslag till en bättre rubrik.

Tommten
2012-04-06, 16:45
Jag har uppmärksammat att Motion C05 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36525): Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor har fått kritik i motionstråden. Jag har inget förbättringsförslag tyvärr.

willenfort
2012-04-08, 18:07
Jag skulle vilja argumentera emot detta.
Motionens namn väljs av motionärerna. att i efterhand ändra på detta är att göra historierevisionism av deras tankar med motionen.

Det som skulle kunna vara acceptabelt är om man informerar presidiet om motoner som man anser har velaktiva titlar, och presidiet då tilsammans med motionärerna diskuterar en eventuell ändring men att sista ordet skall vara motionärens.

/christoffer

JPAnderson
2012-04-08, 18:54
Är själv inne på samma tankebana som Willenfort.
Om en motionsrubrik ter sig otydlig så är det något som presidiet skulle kunna ha diskuterat med motionären innan alt. i början av mötet.

Nu är mötet igång och att i efterhand redigera och peta i rubriksättning rubriker känns inte alls ok.

AndersLindbäck
2012-04-08, 19:00
Jag skulle vilja argumentera emot detta.
Motionens namn väljs av motionärerna. att i efterhand ändra på detta är att göra historierevisionism av deras tankar med motionen.

Det som skulle kunna vara acceptabelt är om man informerar presidiet om motoner som man anser har velaktiva titlar, och presidiet då tilsammans med motionärerna diskuterar en eventuell ändring men att sista ordet skall vara motionärens.

/christoffer

Det stämmer inte - jag angav en helt annan rubrik än den som presenterats för årsmötet.

Mötespresidiet har bytt rubrikerna.

Tommten
2012-04-08, 19:02
De bytte även mina motioners rubrik och de gjorde det på ett bra sätt så att det finns möjlighet för mötet att lägga fram andra förslag som löser samma problem, utan att gå utanför ramarna för vad motionerna vill lösa.

Taz_1999
2012-04-09, 10:46
Utan att svara på ordningsfrågan (det kommer senare), så har jag som medlem i PP skrivit lite om hur man tänker i mötespresidiet när man sätter rubriker på motionerna. Detta arbetssätt är mötespraxis även i andra organisationer, sammanslutningar, församlingar osv. Jag upprepar en del av det här nedan som en upplysning till hur processen med rubriker fungerar.

Det är riktigt som sagts ovan att mötespresidiet sätter rubriken utifrån vad den hette från början, vad som yrkas och vad motionen beskriver.

Målet med nya rubriken är att definiera motionens område, så att man kan bedöma huruvida ett tilläggsyrkande ligger inom eller utanför motionens område. Rubriken skall även tillåta för alternativa lösningar på det problem som beskrivs i motionen och även tvärtomyrkanden och även andra numeriska alternativ. Läs mera med exempel här:

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273449&postcount=13

Anledningen att rubriken är viktig och att de flesta motioner har fått ändrade rubriker är just att man skall kunna se vad en motion handlar om och huruvida man skall delta i diskussionen om den. Det är en demokratisk princip.

Är man tex alltså inte intresserad av rymdpolitik eller energipolitik men man är intresserad av bostadspolitik så skall man kunna identifiera alla motioner om bostadspolitk utifrån rubriken. Man skall även som mötesdeltagare kunna räkna med att en motion om rymdpolitik eller energipolitik inte innehåller tilläggsyrkanden om bostadspolitik. Därmed kan man lägga sin tid på rätt motioner och räkna med att de andra håller sig inom sitt område och inte innehåller överraskningar, vilket är demokratiskt.

Att kontakta alla motionärer och diskutera motionens rubrik före man sätter den är tyvärr varken praktiskt möjligt eller tidsmässigt möjligt eller en ens bra lösning i min mening. Mötespresidiet måste fatta dessa titelsättningsbeslut just för att det ligger inom mötespresidiets arbetsområde, att genomföra mötet på ett bra sätt.

Det inkommer motioner vars titel, motionstext och yrkanden inte stämmer överens inbördes eller är väl definierade. Prioritetsordningen är att motionens yrkanden är viktigast vad gäller för att sätta en rubrik, brödtexten och titeln bidrar i mindre utsträckning. Just för att yrkanden är ju vad man fattar beslut om och med den demokratiska principen ovan så skall man som mötesdeltagare kunna se på titeln vilka beslut som kommer att fattas i en motion. Därför är yrkanden viktigare än brödtexten och urprunglig titel.

Så om motionens brödtext, "vad den handlar om" inte verkar hänga ihop med dess titel, så titta på vilka yrkanden som faktiskt står i den, de skall dock stämma överens med titeln. Om inte har mötespresidiet missat och då kan man väcka ordningsfråga om saken.

I denna ordningsfråga så diskuteras vissa motioner som har gått igenom denna process där mötespresidiet har satt nya namn på dem. Möjligtvis har det blivit fel här och där och mötespresidiet kommer att återkomma med ett svar i ordningsfrågan senare.

Taz_1999
2012-04-09, 10:52
Länkar till motioner nämnda i denna ordningsfråga som eventuellt bör få nytt namn om det är så att motionens yrkanden inte stämmer överens med titeln, inte tillåter alternativa lösningar i form av tilläggsyrkanden eller är fel på andra sätt.

Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36564

Motion B25: Energipolitik
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273085

Motion B26: Mer energipolitik
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273088 (Namnbytesförslag är dock tillbakadraget gällande denna)

Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36525

willenfort
2012-04-10, 08:30
Det stämmer inte - jag angav en helt annan rubrik än den som presenterats för årsmötet.

Mötespresidiet har bytt rubrikerna.

Jag är då rättad. (trodde inte att mötespresidiet gjorde detta, dags för motion om hur motioner hanteras ? :) )

Men det ändrar inte min grundinställning. Motionernas namn bör vara de enskilda motionärernas sak att bestäma. EV med hjälp av mötespresidiet.

Sen håller jag dessutom med JP om att det vore olyckligt att ändra namnen nu iefterhand eftersom vi då skulle få ännu mer förvirring.

/C

Mötespresidiet
2012-04-10, 21:20
I denna ordningsfråga har det framförts att nedanstående motioner har fel namn. Då namnet utgör en definition av motionens område och drar gränser för vilka typer av mot- och tilläggsyrkanden som kan läggas i en motion, så är rubriken därmed viktig.

Innan motionerna presenteras byter mötespresidiet, med stöd av mötesordningen, regelmässigt namn på alla inkomna motioner, på det vis som har beskrivits i denna tråd https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=274527&postcount=11

Viktigast i den processen är:
* Den rubrik motionen har när mötet inleds bör helst inte ändras under mötets gång, då detta kan förvirra för mötesdeltagarna. Därför läses varje motion igenom noga och presidiet lägger mycket ansträngning på att hitta en bra lydelse på rubrik.
* Motionens yrkanden är viktigare än dess ursprungliga titel och brödtext i att välja titel på motionen.
* Där brödtext inte alls hänger ihop med yrkandena så är det yrkandena som gäller.
* Titel ska tillåta för yrkanden tvärtom mot motionens, andra numeriska yrkanden och andra förslag i form av alternativa lösningar på just det problem som motionen beskriver.
* Titel ska definiera områdets motion för mötesdeltagarna så att dessa kan dra en korrekt slutsats om en viss motion kommer att beröra de intressen de har.

Utifrån det det synsättet så har mötespresidiet gått igenom varje rubrik som påtalats i tråden.

Beslut och motivering finns nedan för var och en:

Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36564

Förslag om ändring från mötesdeltagare/motivering: ... vart ett ganska dåligt namn eftersom det inte ger utrymme för alternativa lösningar för att lösa det motionären såg som ett problem.

Mötespresidiets beslut: Att införa ordet exempelvis, då det tydliggör att detta inte är den enda lösningen.

Mötespresidiets motivering:
Att tydliggöra att "införande av trepiratersregeln" är en av eventuellt många lösningar på motionens påstådda problem, är en klar förbättring mot den tidigare titeln. En annan lösning vore att ta bort "införande av trepiratersregel" men vi anser att det är positivt för mötet att behålla så mycket som möjligt av originalrubriken.

Mötespresidiet diskuterade den här titeln. Tillåter den tex införande av två- eller fempiratersregel? Är andra lösningar i form av stadgeändringar tillåtna att tilläggsyrka om? Med betoning på första delen av meningen, före kommat, så tycker mötespresidiet att det är så. Alla former av stadgeändringar gällande motionsrätt kan föreslås, det är inom motionens område.

Tilläggsyrkanden som består av alternativa lösningar på problemet som inte kräver stadgeändringar är dock inte inom motionens område, vilket mötespresidiet finner vara normalt och enligt praxis. Just för att man inte ska kunna lägga tilläggsyrkanden utanför området för en motions titel av demokratiska skäl. Mötesdeltagaren kan annars inte enkelt avgöra om en viss motion handlar om något som denne är intresserad av diskutera och påverka.

Har man goda idéer på en bättre lösning på problemet än vad som är möjligt att yrka under motionens rubrik står det varje medlem fritt att skriva om dessa i tråden och samla ihop personer intresserade av att fila på en bättre lösning i form av en motion till nästa möte. Samtidigt yrkar man förstås avslag av det skälet. Om mötet är överens om att en kommande motion är en bättre lösning, så kommer motionens yrkanden att avslås. Detta gäller alla motioner.


Motion B25: Energipolitik
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273085

Förslag om ändring från mötesdeltagare/motivering: B25 bör heta "Energipolitik: En bra och billig elproduktion" då den handlar om elenergibiten av energipolitiken och inte tar ett helhetsgrepp.

Mötespresidiets beslut:Ingen ändring av titeln.

Mötespresidiets motivering:B25 och B26 fick heta "Energipolitik" och "Mer energipolitik" då det är två motioner från två olika personer och mötespresidiet såg det onödigt att närmare specifiera området för motionen. Just för att kunna tillåta många flera goda ideer och alternativa lösningar inom området Energipolitik. (Liknade resonemang ligger bakom motionerna som fått namnen "Rymdpolitik" och "Mer rymdpolitik". ) Motionerna har därför rättvisande titlar.


Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36525

Förslag om ändring från mötesdeltagare/motivering: Denna motion handlar inte om intetrigetsfrågor utan om brottsförebyggande frågor. Jag vill därför be mötespresidiet att ändra rubriken så folk intresserade av brottsförebyggande frågor inte missar den.

Mötespresidiets beslut: Ingen ändring av titel.

Mötespresidiets motivering:Denna motion ledde till långa diskussioner och vi valde att gå på vad som faktiskt ursprungligen yrkades och lade mindre vikt vid vad som stod i motionens brödtext. Där ser man att yrkandena handlar om helhetssyn och integritet, och motionens brödtext talar knappt om detta utan radar upp några brottsförebyggande åtgärder. Då yrkanden är viktigare än brödtext, så valdes nuvarande titel, som tillåter yrkanden om helhetssyn i integritetsfrågor. Om mötet ska tillåta de tilläggsyrkanden som har inkommit, som handlar om brottsförebyggande åtgärder, är en senare fråga. Mötet avgör detta i frågan om voteringsordningen.

infallsvinkel
2012-04-10, 21:27
Om det nu eventuellt är betydelsefullt, så förefaller ordet "exempelvis" inte vara infört i rubriken till motion A04 i menyn till vänster.

agnesson
2012-04-10, 21:28
Om det nu eventuellt är betydelsefullt, så förefaller ordet "exempelvis" inte vara infört i rubriken till motion A04 i menyn till vänster.

ah, tack!

AndersLindbäck
2012-04-10, 21:47
Motion B25: Energipolitik
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273085

Förslag om ändring från mötesdeltagare/motivering: B25 bör heta "Energipolitik: En bra och billig elproduktion" då den handlar om elenergibiten av energipolitiken och inte tar ett helhetsgrepp.

Mötespresidiets beslut:Ingen ändring av titeln.

Mötespresidiets motivering:B25 och B26 fick heta "Energipolitik" och "Mer energipolitik" då det är två motioner från två olika personer och mötespresidiet såg det onödigt att närmare specifiera området för motionen. Just för att kunna tillåta många flera goda ideer och alternativa lösningar inom området Energipolitik. (Liknade resonemang ligger bakom motionerna som fått namnen "Rymdpolitik" och "Mer rymdpolitik". ) Motionerna har därför rättvisande titlar.


Varför anser mötespresidiet att det ingår i deras arbetsuppgift att utöka området för motionerna för att kunna lägga motyrkanden om andra områden än det som motionären tänkt sig ?

Notera att B25 är skriven som den är skriven för att kunna gå igenom och inte hamna i en massa meningslösa diskussioner om olika energiteknikers för och nackdelar. (Något som te.x. B26 drabbats av)

Det vart alltså medvetet så att B25 inte handlade om hela energiområdet och att den bara handlade om elenergi-området.

Därför är det mycket synd att mötespresidiet ensidigt möjligjort för andra att skriva yrkande på helt andra energifrågor utanför motionens tänkta ämnesområde.

När fick mötespresidiet mandat för att utöka motionärens tänkta ämnesområdet till områden som motionären inte vill det skall komma yrkande om ?

Emil Isberg
2012-04-11, 01:22
Jag anser att det är en rätt stor begränsning i motionärens syfte med motionen. Titeln bör väljas i samråd med motionären, som praxis är i många andra organisationer och inte enväldigt bestämmas av mötespresidiet.

Normalt tillåts en viss katalogisering, exempelvis att specifiera ett prefix baserat på ämnesområdet, men man ändrar inte på motionens namn.

Nu vet jag att mötespresidiet är duktiga på det som de gör, och de har garanterat i de allra flesta fallen valt bra titlar som motionärern accepterar, men eftersom åtminstone en motionär är missnöjd över vald titel yrkar jag på att mötet går till votering i frågan.

Jag skulle föreslå att enbart vid 75% bifall ändras titlarna på föreslagna motioner, iom att det kan skapa onödig förvirring bland mötesdeltagarna som inte följt ordningsfrågan. Vid majoritetsbeslut skall beslutet vara vägledande till nästa medlemsmöte samt uppdras åt presidiet att skriva ett ändringsförslag till mötesordningen gällande hur motioners titlar ska hanteras framöver.

Eftersom jag är enskild medlem på mötet behöver jag dock nio till personer som yrkar på att ordningsfrågan går till votering. Kan jag få det stödet?

AndersLindbäck
2012-04-11, 08:21
Enligt nuvarande mötesförordning så finns ingen möjlighet att lyfta en fråga till votering även om 10 personer håller med om att de vill ha votering.

Det är mötespresidiet som själva väljer om de vill lyfta en fråga till votering.

Jag är för en votering eftersom mötespresidiet fastnat i sin tänkande i denna frågan.

willenfort
2012-04-11, 08:56
Varför anser mötespresidiet att det ingår i deras arbetsuppgift att utöka området för motionerna för att kunna lägga motyrkanden om andra områden än det som motionären tänkt sig ?


Detta är en risk man får ta som motionär. Om vi skulle tillåta att motionären minimerade vad som skulle ske med motionen så skulle det inskränka för kraftigt på de andra mötesdeltagarnas frihet. MAn får helt enkelt acceptera att det komemr in ändringar i ens motioner även om man själv ser dem som perfekta och redo för antagande :)

Samtidigt så måste deltagarna ha möjlighet att sålla i vilka motioner de kollar upp vilket för att vi måste ha viss begränsning i vilka ändringsyrkanden som kan läggas (så man inte lägger in ett yrkande att upplösa PP i en moton som skall fixa 2 stavfel i stadgarna :) )

Så vi har en balansgån där motionens namn och "omfång" måste sättas så att det är ganska uppenbart vad motionen gäller. Det är inte optimalt och ställer till med viss mängd problem men allternativet skulle varit värre.

En möjlig förändring (ping mötespresidiet) skulle vara om man kunde skicka in motionen tidigare för att få "förhandsbesked" om vilket namn den skulle få, och därefter skulle kunna diskutera med presidiet om detta. (Jup jag slänger mer jobb på presidiet, är jag inte snäll :))

JorgenL
2012-04-11, 11:19
+1 till det Willenfort sa.

När en motion väl är inlämnad till mötet så upphör motionärens "ägandeskap" till motionen, och mötets deltagare har full frihet och är i sin fulla rätt att göra de förändringar som det tycker är lämpliga. Det vore orimligt att motionären skulle kunna bestämma vilka yrkanden som ska tillåtas eller inte.

Samtidigt är det ur demokratisk synpunkt oerhört viktigt att mötesdeltagarna inte ska drabbas av överraskningar av den typ Willenfort nämner, att det kommer yrkanden om saker som ligger helt utanför det motionens rubrik anger och som därför missas av den som går igenom motionslistan och tittar efter om där finns frågor man vill bevaka.

Jag tycker därför att det är rimligt att presidiet gör en bedömning av motionens innehåll och försöker sätta rubriken efter de yrkanden man kan förutse kan tänkas dyka upp, givet de yrkanden som finns ursprungligen och den brödtext motionen har.

I det här fallet gjorde presidiet bedömningen att motionen VAR bredare än den rubrik motionären satt och att det var rimligt att anta att mötesdeltagarna baserat på motionen mycket väl skulle kunna komma med yrkanden som ytterligare breddade ämnet.

Hellre än att begränsa mötesdeltagarnas möjlighet att lägga yrkanden så valde vi att sätta den något bredare rubriken motionen fick, eftersom vi anser att det är bättre att mötesdeltagarna får lägga de yrkanden de önskar, än att sätta en så smal rubrik att vi blir tvungna underkänna yrkanden i onödan.

Emil Isberg
2012-04-12, 11:42
Enligt nuvarande mötesförordning så finns ingen möjlighet att lyfta en fråga till votering även om 10 personer håller med om att de vill ha votering. Det är mötespresidiet som själva väljer om de vill lyfta en fråga till votering.

Det finns inget krav på mötespresidiet att ta frågan till votering även om det finns tio personer som vill lyfta en ordningsfråga till votering. Däremot är det en del av mötespresidiet som motionerat om att ett sådant krav ska införas. Därför kan man anta att mötespresidiet skulle lyfta en ordningsfråga till votering om det var en större mängd medlemmar som ville det. Dock verkar det inte vara så i just den här frågan.