handdator

Visa fullständig version : 003. Har en motionär inte rätt att bestämma vilket område motioner gäller? [besvarad]


AndersLindbäck
2012-04-10, 22:35
Mötespresidiet har ensidigt - motsäg mig gärna om det inte stämmer - tagit på sig uppgiften att utöka området för motionerna på mötet genom att som jag ser det missbruka sin rätt att ändra motionernas rubrik till att utöka omfattningen för motionen.

Skall verkligen mötespresidiet ha rätt att ta sig den rätten när motionen uppenbarligen är avsedd att bara handla om ett specifikt område och inte ett mycket större ämnesområde ?

Skälet till denna ordningsfråga är ordningsfråga 001 där mötespresidiet besvarade den genom att säga att de gjort som de gjort för att de vill utöka motionernas ämnesområde. Jag anser inte det vara ett giltigt skäl.Motion B25 var alltså medvetet inte ett helhetsgrepp om energipolitiken utan handlade bara om produktion och distribution av elenergi. Trots det tog mötespresidiet bort den del av rubriken som gjorde den avskärmningen och öppnade upp för alla energipolitiska frågor som tilläggsyrkanden.

Jämrför med EU propparna som då är uppdelade i flera delar beroende på vilket delområde de behandlar för att då medvetet inte kunna få med fler eu-frågor om andra områden än de styrelsen lämnat i sin proposition.

Varför kan inte vi motionärer få begränsa våra motioner till det ämnesområde som de gäller själva ? Varför tror sig mötespresidet veta mer än de som skriver motioner ?

Lägg tillbaka den ursprungliga rubriken tack och sluta övertänka vad andra gör.

Mötespresidiet
2012-04-11, 15:30
Ordningsfrågan är inkommen och kommer att besvaras senast fredag den 13:e april klockan 22.35.

Mötespresidiet
2012-04-11, 21:41
Mötespresidiet sätter rubrik på inkomna motioner och propositioner innan dessa presenteras för mötet. Vi har i vårt svar på ordningsfråga 001 berättat hur vi resonerar när vi bestämmer en rubrik, se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=274735&postcount=14.

Frågan om mötespresidiet har rätt till detta, eller inte, besvaras klart och tydligt i mötesordningen som fastställts av tidigare medlemsmöte under rubriken 'Presentation av motioner': "För att tydliggöra innehållet i motioner (och även propositioner) sätter mötespresidiet en rubrik till förslaget i samband med publicering."

Om rubriken kan anses utöka eller förminska motionens område är också en mindre fråga, då mötet faktiskt självt bestämmer om detta i frågan om voteringsordning. Mötespresidiet har givetvis en åsikt i frågan, som presenteras i samband med vårt första förslag till voteringsordning men det står mötet helt fritt att välja ett annat förslag till voteringsordning.

Vi har på detta möte valt att gå in i de motioner där vi upptäckt yrkanden vi anser vara utanför motionens område, för att förvarna om att vissa yrkanden inte kommer att finnas med i vårt förslag till voteringsordning. Men det står fortfarande mötet fritt att anse annorlunda.

Vad gäller titeln på motion B25 så anser vi fortfarande att motionen behandlar ett bredare område än just produktion och distribution av elenergi. Yrkande B25-Y06 "Piratpartiet ska verka för att Sverige inte ska ha förbud mot forskning" ger motionen ett oerhört brett område då den inte alls enbart pratar om elproduktion, eller ens enbart energipolitik.

En alternativ rubrik vore "Produktion och distribution av elenergi, samt förbud mot forskning", men vi anser att det vore olyckligt att byta rubriken så radikalt, och så pass sent in på mötet. Detta särskilt då det ligger rätt långt ifrån motionärens ursprungliga förslag till rubrik, som var "Energipolitk: En bra och billig elproduktion". En titel vi anser vara missvisande med tanke på de yrkanden som motionen innehåller.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan besvarad.