handdator

Visa fullständig version : 004. Ändring av enskild rubrik på motion [besvarad]


Emil Isberg
2012-04-11, 01:31
Motion B10 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36523) är en motion som kommer via Piratpartiets ungdomsorganisation Ung Pirat. Vid Ung Pirats förbundskongress hade motionen rubriken Medborgarskap till alla! (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36119)

Det var enbart andra yrkandet från motionen som förbundskongressen valde att stödja, men ursprungsmotionens första yrkande är fortfarande starkt sammanknuten med dåvarande rubriken samt det yrkandet som förbundskongressen valde att stödja.

Jag anser att B10s rubrik är för begränsande eftersom jag inte får lyfta ursprungsmotionens första yrkanden. Jag föreslår att man väljer en bredare rubrik som följer ursprungsmotionens andemening.

JPAnderson
2012-04-11, 09:04
Motion B10 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36523) är en motion som kommer via Piratpartiets ungdomsorganisation Ung Pirat. Vid Ung Pirats förbundskongress hade motionen rubriken Medborgarskap till alla! (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36119)

Det var enbart andra yrkandet från motionen som förbundskongressen valde att stödja, men ursprungsmotionens första yrkande är fortfarande starkt sammanknuten med dåvarande rubriken samt det yrkandet som förbundskongressen valde att stödja.

Jag anser att B10s rubrik är för begränsande eftersom jag inte får lyfta ursprungsmotionens första yrkanden. Jag föreslår att man väljer en bredare rubrik som följer ursprungsmotionens andemening.


Då bör man skickat in originalmotionen då :)

Nu innehåller Piratpartiets motion B10 just yrkandet om att stärka papperslösas rätt gentemot arbetsgivare...
Det du pratar om Emil är en för medlemsmötet helt ny motion.

Emil Isberg
2012-04-11, 14:09
Nu innehåller Piratpartiets motion B10 just yrkandet om att stärka papperslösas rätt gentemot arbetsgivare...
Det du pratar om Emil är en för medlemsmötet helt ny motion.

Det jag funderar på är om mötespresidiet har satt ny rubrik även på B10. Motionen saknar ju förklarande brödtext och mötespresidiet hade isf enbart yrkandet att utgå ifrån.

Ung Pirat hade knappast möjligheten att skicka in orginalmotionen, men naturligtvis hade orginalmotionären möjlighet att göra det. Jag skulle säga att då faller lite idén med att låta Ung Pirat stödja delar av en motion (det som kongressen ställt sig bakom) eftersom diskussionen om helheten hamnar i en helt annan motion.

Jag ville lyfta den bort-valda delen som jag anser är diskussionsmässigt relaterat till motionens yrkande, men mötespresidiet anser inte att den överenstämmer med mötespresidiets valda rubrik. Därför ordningsfrågan om just det.

Andreas Bjärnemalm
2012-04-11, 14:11
När motion B10 skickades in till detta mötet hade motionären valt namnet 'Papperslösas rättigheter' till den.

Mötespresidiet
2012-04-11, 15:31
Ordningsfrågan är inkommen och kommer att besvaras senast lördag den 14:e april klockan 01.31.

Mötespresidiet
2012-04-11, 22:07
Vi väljer att besvara denna ordningsfråga redan nu då yrkandemöjligheterna stänger om någon dag.

Att en motion har behandlats på en annan organisations möte anser vi är irrelevant. Ung Pirat har varken förslagsrätt, yttranderätt eller rösträtt på våra medlemsmöten, utan förslag måste gå via enskilda medlemmar som är medlemmar i Piratpartiet.

Vilka yrkanden som fanns hos Ung Pirats kongress kan inte vi ta hänsyn till. Rubriken står därmed fast och i vårt förslag till voteringsordning så kommer vi endast ta med yrkanden som vi anser ligger inom motionens område.

När det gäller undran ifall mötespresidiet satt rubrik även på denna motion så är svaret ja. Vi valde att förtydliga rubriken och ändrade därmed från motionärens förslag på rubrik (Papperslösas rättigheter) till det namn motionen nu har på mötet (Papperslösas rättigheter gentemot arbetsgivaren), baserat på det enda yrkande som motionen inkom med.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan besvarad.

Emil Isberg
2012-04-12, 11:38
Jag tackar mötespresidiet för att de har svarat på min motion, särskilt att det skedde så skyndsamt. Jag håller med presidiet om deras tolkning.