handdator

Visa fullständig version : Årsmöte 2012-04-25 Kallelse/Protokoll


Christoffer Eldengrip
2012-04-11, 19:08
Kallelse till årsmöte för Ung Pirat Bjuv


Onsdagen 25/4 Klockan 18:00 På espresso house Helsingborg knutpunkten


Är du intresserad av att engagera dig lokalt kom på mötet och kandidera till styrelsen eller sänd in en motion. Kan du inte komma på mötet men ändå vill ställa upp går det bra att anmäla sin kandidatur i förväg.


Dagordning
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av en eller flera personer att justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ekonomisk berättelse för förra året
8. revisorernas berättelse för förra året
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. årets verksamhetsplan
11. årets budget
12. val av årets styrelse
13. val av årets revisor
14. val av årets valberedare
15. övriga frågor
16. mötets avslutande


Kontakt Christoffer Eldengrip
0702-361844
christoffer.eldengrip@ungpirat.se