handdator

Visa fullständig version : 2012-04-12 PC-Beslut: PP-EU


Leffelini
2012-04-12, 07:37
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.P-C Beslut angående PP-EU

Bakgrund:
Beslutsunderlag finns bifogat både som odt och pdf.

Då Partiledningen behöver svar på detta inför resa till Prag imorgon läggs detta upp som PC-Beslut istället för att styrelsen har ett extra telefonmöte.


Styrelsen beslutar
- att ställa sig positiv till bildandet av ett PPEU
- att bemyndiga PL att ta kontakt med andra europeiska piratpartiledare för att undersöka möjligheterna till en viss samordning av EU-politiken inför EU-valet 2014.

Henrik Brändén
2012-04-12, 07:52
Jag har för min del inget emot förslaget. Bifall.

Falathar
2012-04-12, 08:26
bifall

Mab
2012-04-12, 09:45
Jag är en av de skyldiga till att det här beslutsunderlaget inte inkommit tidigare till styrelsen eftersom jag inte haft tid att sammanställa Amelias synpunkter kring PPEU åt Anna som jag lovat henne att göra.

Utifrån att Anna inte fått in något underlag från oss här i Bryssel så tycker jag att ambitionsnivån hon satt är alldels utmärkt. Möjligen kan det vara så att styrelsen efter PPI-mötet kan vilja diskutera frågan på nytt för att se om vi vill gå längre, men med det underlag som ligger är det här rätt nivå.

Således röstar jag bifall på per capsulam-beslutet.

Emil Isberg
2012-04-12, 10:00
Samarbete är alltid bra. Bifall.

kd35a
2012-04-12, 10:09
Bifall.

infallsvinkel
2012-04-12, 16:26
Bifall.

JPAnderson
2012-04-12, 19:14
Självklart är samarbete bra och jag ser fram emot uppföljningen av detta.

Bifall

Humlan
2012-04-12, 22:04
Bifall.