handdator

Visa fullständig version : 005. Yrkanden angående grammatik och stavfel [besvarad]


infinite_emma
2012-04-14, 23:06
I propositionen för Principprogram 4.0 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36436)har ett antal yrkanden införts som rör stavfel och grammatik i texten. Jag upplever det som onödigt byråkratiskt och tar bort viktig uppmärksamhet från innehållet i proppen. Kan mötespresidiet justera eventuella stavfel istället för att yrkanden läggs?

Mötespresidiet
2012-04-17, 21:29
Mötespresidiet har en viss rätt att ändra språkfel, i enlighet med mötesordningen
Språkliga och administrativa korrigeringar
Mötespresidiet äger rätt att döpa om och flytta meddelanden skapade av mötesdeltagare för att passa in dessa i mötets struktur. Dessutom har mötespresidiet rätt att ta bort inlägg som är identiska med nyligen, av samma person, skrivna inlägg – s k dubbelinlägg. Vidare har mötespresidiet rätt att korrigera stavfel och andra språkliga fel i lagda yrkanden innan votering, detta under förutsättning att det inte innebär en förändring av yrkandets innebörd.
Vi gör dock bedömningen att vi endast kan göra rättningar i yrkanden och inte till mötet framlagda texter. Principprogrammet har passerat partistyrelsen och det vore därmed olyckligt att ha förändringar i dokumentet som inte är direkt spårbara.