handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 3/5 -12


Cernael
2012-05-05, 01:34
1. Mötet öppnas.

2. Närvarande: Tomas Kronvall, Andreas Bjärnemalm, Jonatan Gonte Kindh.

3. Mötesfunktionärer: Tomas väljs till ordförande och sekreterare. Gonte väljs till justerare.

4. Styrelsen noterar att Carin Jacobsson lämnat sitt styrelseuppdrag.

5. Styrelsen beslutar att utse Jonatan Gonte Kindh och Tomas Kronvall till ombud till Ung Pirat Södra Distriktets årskongress.

6. Mötet avslutas.

Gonte
2012-05-05, 16:06
Justerat