handdator

Visa fullständig version : 007. Avvikelse från voteringsordningen rörande motion B06 [besvarad]


SM5POR
2012-05-06, 06:45
I omröstning 438 blev resultatet (enligt mötesforumets redovisning) 19 röster för B06-Y07 och 57 röster för avslag (8 avstod). Yrkandet borde med andra ord ha fallit, men det redovisas inte som bortröstat utan har likväl (tillsammans med B06-Y03, B06-Y05 och B06-Y08) tillåtits ingå i det framvaskade yrkande som nu ställs mot avslag i den avslutande omröstningen avseende motion B06.
Jag yrkar att eventuellt erhållet resultat i den nu pågående omröstningen avseende motion B06 förklaras ogiltigt och att en ny omröstning inleds där endast de yrkanden som vunnit bifall i en tidigare omröstning inkluderas i det framvaskade yrkandet, i enlighet med beslutad voteringsordning.

Tommten
2012-05-06, 13:04
Men "i enlighet med nuvarande voteringsordning" går inte eftersom mötespresidiet inte kan gå tillbaks i tiden och göra annorlunda. Det är bättre att det blir ett undantag i nuvarande voteringsordning så att det istället för "Vp3: Framvaskat mot avslag" görs "Vp4: Framvaskat mot avslag".

Mötespresidiet
2012-05-06, 14:13
I omröstning 438 blev resultatet (enligt mötesforumets redovisning) 19 röster för B06-Y07 och 57 röster för avslag (8 avstod). Yrkandet borde med andra ord ha fallit, men det redovisas inte som bortröstat utan har likväl (tillsammans med B06-Y03, B06-Y05 och B06-Y08) tillåtits ingå i det framvaskade yrkande som nu ställs mot avslag i den avslutande omröstningen avseende motion B06.
Du har helt rätt. B06-Y07 har felaktigt redovisats som vinnande och därmed inkluderats i slutvoteringen. Det yrkandet ska naturligtvis inte vara med i slutvoteringen, eftersom det avslagits i tidigare votering.

Mötespresidiet kommer därmed att avbryta den pågående voteringen i Motion B06, korrigera felet och sedan starta om slutvoteringen för motionen i voteringspass 4.

PS. Tack för att du upptäckte felet, säg gärna till ifall du hittar fler. :)