handdator

Visa fullständig version : Protokoll 2012-05-07


Jan Lindgren
2012-05-07, 21:06
DAGORDNING==========

PL-besök i Malmö
PL har besökt möte i Malmö för uppstart av lokal förening. Besöket blev mycket lyckat med många deltagare.

Ekonomi
Ante har fått jobb och har därmed avsagt sig uppdraget som Ekonomiskt ansvarig. Janne och Fredrik från styrelsen ska arbeta fram en hållbar långsiktig lösning. Detta innefattar även att skriva ner ekonomiska rutiner.

Almedalen
Anna Troberg - hela veckan
Ola Nyström - hela veckan
Erik Lönroth - halv vecka
Marit Deldén - halv/hel vecka
Plats för en till

Pride
I dagsläget saknas två stycken ansvariga för eventet. Janne letar

Breddningsbloggen
Breddningsbloggen har fungerat väldigt bra och det kommer in många olika bidrag.

Nyhetsbrevet
Det har kommit in synpunkter om byte av namn på nyhetsbrevet. Ledningen funderar på detta.

Hemsidan
Skalet till den nya hemsidan är klar. Nu ska den bara fyllas.

AFK-möte
Planering för AFK-möte innan sommaren inleds

Henry Rouhivuori
2012-05-14, 01:37
Jag kan tipsa om att på hemsidan eller wiki samla alla valresultat från de val vi ställt och ställer upp i. RLK och EU och ev. Sametinget. % och antal mandat.