handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2012-06-09


rickard.andersson
2012-06-09, 20:02
1. Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 19:45


2. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Adam Eltér till ordförande för mötet


3. Val av sekreterare
Styrelsen valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


4. Val av justerare
Styrelsen valde Adam Eltér till justerare för mötet


5. Piratfika
Styrelsen diskuterade att anordna en piratfika för att främja aktivitet inom föreningen.

Styrelsen beslutade att deltagare på piratfika bjuds på fika på tillställningen

Styrelsen beslutade att piratfika ska hållas torsdagen den 21/6 kl17:00 på Roberts Coffee

Adam Eltér ombesörjer utskick av inbjudan


6. Lokalpolitik
Styrelsen diskuterade vilka frågor som kan vara intressanta för föreningen att driva i Halmstad kommun.

Styrelsen identifierade följande frågor som intressanta att driva:

- Tillgång till öppen data inom Halmstad kommun
- Tillgång till öppna trådlösa nätverk inom kommunens lokaler
- Utbyggnaden och tillgång till fiber
- Satsning på svartfiber?
- En kommunövergripande strategi för en-till-en modellen inom kommunens skolor
- Informationsarbete under krissituationer

Styrelsen diskuterade vilka tillvägagångssätt som finns att använda för att kunna påverka kommunen i våra frågor och samtidigt uppmärksamma Piratpartiet och Ung Pirat i lokal media.

Styrelsen anser att påverkansarbete mot ansvariga inom kommunen skulle vara ett bra sätt att påbörja arbetet för att få information om läget i våra frågor. Detta skulle kunna ge en bra grund att stå på för att göra insändare till tidningen eller skicka in skrivelser till kommunfullmäktige.


7. Aktiviteter
Styrelsen diskuterade verksamhetsplanens mål på lokala aktiviteter och vad vi skulle vilja genomföra.

Ung Pirat Halmstad har tidigare genomfört en utbildningshelg i samarbete med LightPerspective. Aktiviteten upplevdes som lyckad och intressant och det är något som styrelsen kommer att titta närmare på.

Adam tar kontakt med LightPerspective för att diskutera förutsättningar till nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade även att kunna ha andra aktiviteter i samband med en utbildningshelg, t.ex. att bjuda in någon från förbundet centralt för att hålla i någon utbildning, eller ha en träff med distriktet för att diskutera gemensamma frågor.

Styrelsen har som ambition att kunna arrangera utbildningshelgen för fler än bara lokala pirater.


8. Kommunfullmäktige
Föreningen har inte haft möjlighet att bevaka de fullmäktigesammanträden som har hållits under våren. Styrelsen försöker ta nya tag till hösten med fullmäktige.


9. Övriga frågor
a) Hann paco till tåget?
Ja, det gjorde han.


10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 21/6 efter piratfikat.


11. Mötets avslutande
Ordförande Adam Eltér avslutade mötet kl 20:00