handdator

Visa fullständig version : 2012-08-27 PC-beslut: Godkännande av PP Linköping som lokal förening


Leffelini
2012-08-27, 14:11
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet. Om beslutet faller kommer frågan att lyftas på ett styrelsemöte.PC Beslut angående godkännande av Piratpartiet Linköping som lokal förening

Beslutsunderlag, protokoll och kontaktuppgifter bifogas i tråden för att kunna ta ställning till frågan.

En separat tråd finns för att ta ställning/besluta om Piratpartiet Norrköping.
Styrelsen beslutar...
...att godkänna Piratpartiet Linköping som officiell lokalförening av Piratpartiet.

Falathar
2012-08-27, 14:55
bifall

Emil Isberg
2012-08-27, 16:33
bifall

Anton Nordenfur
2012-08-27, 18:34
Bifall.

samface
2012-08-27, 20:10
Bifall

infallsvinkel
2012-08-27, 22:13
Bifall

Plux
2012-08-27, 22:41
Bifall

Henrik Brändén
2012-08-27, 23:45
Bifall

JPAnderson
2012-08-28, 08:33
Bifall.

Leffelini
2012-08-28, 10:36
Bifall

Humlan
2012-08-28, 11:48
Bifall

Mab
2012-08-28, 13:30
Bifall