handdator

Visa fullständig version : Kallelse & Dagordning: Partistyrelsemöte 20120907-20120909


Leffelini
2012-09-06, 05:31
Dagordning och Kallelse till Styrelsemötet i helgen.

Henrik Brändén
2012-09-06, 09:39
Det saknas ett beslutsunderlag jag skickat in om vad vi ska säga till medlemmarna inför höstmötet om styrelsen när den sedan sätter sig och skriver sakpolitiska program bara kommer att ta hänsyn till sådana ställningstagande som gjort som uttalat sakpolitisk ställningstagande och sådana som finns i nuvarande principprogram, eller om vi också kommer att ta hänsyn till sådant som beslutats i och med att vi antagit de principprogram som sedan bytts ut. Det underlaget tangerar visserligen en av de frågor som tas upp i Emils beslutsunderlag om den sakpolitiska loggen, men inte själva loggen i sig. Därför skulle den kunna behandlas oberoende av den diskussion kring den sakpolitiska loggen som förs i Emils beslutsunderlag, där ju frågorna både är bredare och inte lika brådskande som den jag tar upp.

Taz_1999
2012-09-06, 09:53
Det saknas ett beslutsunderlag jag skickat in om vad vi ska säga till medlemmarna inför höstmötet om styrelsen när den sedan sätter sig och skriver sakpolitiska program bara kommer att ta hänsyn till sådana ställningstagande som gjort som uttalat sakpolitisk ställningstagande och sådana som finns i nuvarande principprogram, eller om vi också kommer att ta hänsyn till sådant som beslutats i och med att vi antagit de principprogram som sedan bytts ut. Det underlaget tangerar visserligen en av de frågor som tas upp i Emils beslutsunderlag om den sakpolitiska loggen, men inte själva loggen i sig. Därför skulle den kunna behandlas oberoende av den diskussion kring den sakpolitiska loggen som förs i Emils beslutsunderlag, där ju frågorna både är bredare och inte lika brådskande som den jag tar upp.

WTF?! Vad står det? ;)

Henrik Brändén
2012-09-06, 13:00
Det är mer förståeligt för dem som tittat genom bingen med handlingar från Marit. Och ibland är det så bråttom med att få iväg en handling att man måste trycka på sendknappen innan man hunnit gå genom språket. Men vackert blev det inte. Jag gör ett nytt försök:

Det saknas ett beslutsunderlag jag skickat in. Det handlar om vad vi ska säga till medlemmarna inför höstmötet om följande fråga: När styrelsen sätter sig och skriver sakpolitiska program: Kommer vi då bara att ta hänsyn till sådana ställningstaganden som gjort som uttalade "sakpolitiska ställningstaganden" och sådana som finns i nuvarande principprogram? Eller kommer vi också att ta hänsyn till sådant som beslutats i och med att vi antagit de principprogram som sedemera bytts ut?

Det underlaget tangerar visserligen en av de frågor som tas upp i Emils beslutsunderlag om den sakpolitiska loggen, men inte själva loggen i sig. Därför skulle den kunna behandlas oberoende av den diskussion kring den sakpolitiska loggen som förs i Emils beslutsunderlag, där ju frågorna både är bredare och inte lika brådskande som den jag tar upp.

Taz_1999
2012-09-06, 13:29
Tack för svaret. Läste första versionen några gånger, men fick inte till det. :)

Taz_1999
2012-09-06, 14:15
Jag ser att jag står med i dagordningen som fyllnadsval till mötespresidiet. Alltså jag har inte blivit tillfrågad om detta. Jag vill minnas det är praxis att fråga före man beslutar att välja någon till något?

Taz_1999
2012-09-06, 16:01
Jag har nu fört en "dialog" med en styrelsemedlem och en trädgårdstomte och förklarat att jag inte alls är intresserad av att ställa upp i mötespresidiet.

Det är ett makalöst gäng som gör ett fantastiskt och underuppskattat jobb för organisationen som det har varit ett privilegium att få hjälpa till med ett par medlemsmöten. Det var tydligen enskilda medlemmar i presidiet som föreslog mig till styrelsen, sedan föll det mellan stolarna att kolla med mig. Sådant händer. Ledsen att lämna er i presidiet i sticket denna gång, håller tummarna för er! :)

JPAnderson
2012-09-06, 18:40
Jag har nu fört en "dialog" med en styrelsemedlem och en trädgårdstomte och förklarat att jag inte alls är intresserad av att ställa upp i mötespresidiet.

@Ola: Skulle önska att vi talar med och om varandra här med lite mer hyfs tack!

Henrik Brändén
2012-09-06, 23:34
Det har nu kommit ytterligare handlingar till mötet:


Ledningens ekonomiska rapport (som rimligen behandlas tillsammans med ledningens rapport om verksamheten).
Ett beslutsunderlag från Anton, Torbjörn och Nathalie med förslag till en av vårmötet 2012 beställd sakpolitisk proposition kring hur brottsförebyggande arbete kan minska sådana problem, som våra motståndare vill lösa med ökad övervakning.
Ett utkast till förslag till V-plan från PL.

Dessutom har Mab och jag gjort ett förslag till schema för helgens arbete.

Andreas Bjärnemalm
2012-09-06, 23:55
När jag nu ändå har laddat ner alla handlingarna så kan jag ju passa på att packa ihop dem till en enda bekväm fil och lägga upp den, så blir det lite enklare för andra som vill läsa handlingarna.

Det är en vanlig zip-fil och den innehåller alla handlingarna från Marits ursprungspost, samt de nya handlingar Henrik nyss la upp.

Enjoy! :)

AndersLindbäck
2012-09-07, 14:36
Gällande bilaga 19 gällande lokala budgetar så kan jag notera att Piratpartiet Västmanland haft ett uppstartsmöte men att det inte ändrar frågan i sak.

Jag vill även påpeka att jag anser att man bör sätta upp en central ekonomifunktion som får i uppgift att hantera även bokföring för lokala föreningars ekonomi.

Det tekniska systemet för det finns redan på plats genom att man kan redan idag äska betalning för utlägg mot de pengar som finns på lokala konton. Så ser ingen anledning till att lägga ner systemet och riskera att få schavotera i media pga dålig bokföring eller som lokala vänsterpartiet här i västerås råka ut för att kassören förskingrar pengarna.

Det vore bättre med central ekonomihantering för lokalföreningarna för att säkerställa att bokföringen sköts på rätt sätt.

Henry Rouhivuori
2012-09-07, 15:07
Jag vill även påpeka att jag anser att man bör sätta upp en central ekonomifunktion som får i uppgift att hantera även bokföring för lokala föreningars ekonomi.
Hur påverkar det då när det gäller partistöd, vissa lokala fullmäktige vägrar att betala ut pengar till ett partis centrala organ. Du kanske menar att de lokala föreningarnas bankkonto sköts via Pirateweb och det är då möjligen en paraplyorganisation som sköter det mot 20% av partistödet eller något liknande.

Mikael Holm
2012-09-07, 16:34
Gällande bilaga 19 gällande lokala budgetar så kan jag notera att Piratpartiet Västmanland haft ett uppstartsmöte men att det inte ändrar frågan i sak.

Jag vill även påpeka att jag anser att man bör sätta upp en central ekonomifunktion som får i uppgift att hantera även bokföring för lokala föreningars ekonomi.

Det tekniska systemet för det finns redan på plats genom att man kan redan idag äska betalning för utlägg mot de pengar som finns på lokala konton. Så ser ingen anledning till att lägga ner systemet och riskera att få schavotera i media pga dålig bokföring eller som lokala vänsterpartiet här i västerås råka ut för att kassören förskingrar pengarna.

Det vore bättre med central ekonomihantering för lokalföreningarna för att säkerställa att bokföringen sköts på rätt sätt.

Nej, nej och åter nej.

Eller ja du får anse vad du vill men att sköta alla lokalföreningars bokföring uppifrån är så uppåt väggarna dumt.

Vad sägs om att satsa på utbildning istället för att konstant misstro den lokala nivån.

Låt lokalföreningarna sköta sin egen bokföring via pirateweb när det systemet faktiskt fungerar på ett vettigt sätt.

JPAnderson
2012-09-07, 18:06
Nej, nej och åter nej.

Eller ja du får anse vad du vill men att sköta alla lokalföreningars bokföring uppifrån är så uppåt väggarna dumt.

Vad sägs om att satsa på utbildning istället för att konstant misstro den lokala nivån.

Låt lokalföreningarna sköta sin egen bokföring via pirateweb när det systemet faktiskt fungerar på ett vettigt sätt.

+1 Mikael

@Anders: Att upplåta tekniska verktyg och ge stöd åt lokalföreningarna bör vara det enda som sköts från centralt håll.
Allt annat vore som sagt helt åt skogen vanvettigt!

AndersLindbäck
2012-09-08, 08:34
Hur påverkar det då när det gäller partistöd, vissa lokala fullmäktige vägrar att betala ut pengar till ett partis centrala organ. Du kanske menar att de lokala föreningarnas bankkonto sköts via Pirateweb och det är då möjligen en paraplyorganisation som sköter det mot 20% av partistödet eller något liknande.

Det finns idag egna kontonummer för lokala organisationerna.
Så nej det är inget problem.

Jag tänker mig den centrala ekonomiresursen som en expert som hjälper de lokal amatör kassörerna att hantera redovisningen så den blir korrekt.
20% är mycket jag tänker mig självklart en mycket mindre summa än så - det går att köpa tjänsten från en redovisningbyrå för några tusenlappar per år för en mindre förening.Låt lokalföreningarna sköta sin egen bokföring via pirateweb när det systemet faktiskt fungerar på ett vettigt sätt.

Noterar att vi säger samma sak men på olika sätt. Att föra in löpande bokföring är enkelt och det kan de lokala organisationerna göra.

Men när det gäller mera komplicerade saker som att få till moms/skatter samt hantera bokslutdispositioner så krävs det en riktig ekonom för att göra det på rätt sätt så vi slipper problem och får skatteverket efter oss.

Därför vill jag ha en central ekonomienhet (dvs en person som kan ekonomisk redovisning) som en garanti för att det hela sker på rätt sätt och vi slipper få problem. Detta leder även till att vi får 2 par ögon på ekonomin - den lokala kassörens och den centrala ekonomiresursen - problem är lättare att hitta och vi minskar risken för bedrägerier.

Henrik Brändén
2012-09-10, 08:23
1) När vi bildade lokala föreningar var ett av syftena att de lokala föreningarna skulle vara helt självständiga och självstyrande, och ha makt över sin egen ekonomi. Med självständighet och makt följer ansvar. Det är alltså de lokala föreningarna, inte partiet centralt, som har ansvaret för de lokala föreningarnas bokföring. Och ska så vara!

2) Jag håller med om att det skulle finnas uppenbara praktiska fördelar med att de lokala föreningar som så önskar samordnar sin bokföring och ekonomihantering mha Pirat Web. Men:

(a) Styrelse och ledning har idag inte en chans att vare sig just nu eller under överskådlig framtid hinna och orka vare sig sjösätta eller sedan sköta något sådant.

(b) Om de lokala föreningarna själva går ihop och fixar fram de resurser som behövs för att sätta igång och sedan sköta något sådant (antingen ett gäng frivilliga med tillräcklig kompetens kring bokföring, som committar sig för att utföra jobbet under några år, eller ekonomiska resurser för inköpt arbetskraft) kommer saken naturligtvis i ett annat läge.

(c) Även då krävs dock en viss justering och handpåläggning på Pirate Web för att det hela ska fås att fungera.

Henrik Brändén
2012-09-10, 09:11
En helt annan sak: Det har i några chattar funnits en diskussion där det antagits att detta styrelsemöte i Bryssel varit någon slags nöjestripp. Jag skulle därför kort vilja berätta hur tiden användes.

Fredagen:
De flesta anlände fredag förmiddag till EU-parlamentet. Omedelbart efter den sista gruppens ankomst (11.30) satte vi oss ner för en timmes möte med HAX (Henrik Alexandersson, som arbetar för EU-parlamentarikern Christian Engström), sprang genom långa korridorer till vår andra EU-parlamentariker Amelia Andersdotters kontor och hälsade på hennes medarbetare, varpå vi gick till ett café i parlamentet där vi på partiets bekostnad åt varsin baugette (för mellan 2 och 3 euro styck), och drack vatten eller läsk man köpte själva. När det var färdigätet gick vi till ett tredje hörn av byggnadskomplexet därvi fick en 45 minuters föredragning om hur EU-parlementets arbete fungerar, och därefter hade vi ett 45 minuters möte med Amelia. Därefter hämtade vi väskor och gick till fots mellan EU-skrapor, järnvägsspår och byggarbetsplatser till hotellet (åt motsatt håll från parlamentet än stadens trevliga centrum) och checkade in, varpå vi till fots begav oss till möteslokalen två km därifrån (ännu längre bort från centrum), dit vi anlände kl 17 och omedelbart startade styrelsemötandet, som fortsatte till lite efter kl 23, med ett avbrott för en middag som bestod i att vi skälva skar upp sallad och grillade toasts av formfranska, billig ost och billig salami. Några av styrelseledamöterna ägnade sedan en del av natten hemma hos Mab med att laga lunch för kommande två dagar, resten vandrade tillbaka till hotellet och ramlade trötta i säng.

Lördag
Fotvandring från hotell mot möteslokal, där vi åt frukost och började arbetet kl 10, och fortsatte till kl 22.15, med några tjugominutersraster där man hann springa till en butik i närheten och köpa choklad, samt en lunchrast på en timme, då vi i möteslokalen åt en gryta på nötkött, tomat, lök och morot (linsgryta för vegetarianer) och ris. På kvällen åt vi middag ihop på en indisk restaurang, bekostat av en för ändamålet specialriktad donation från några av de närvarande, som tyckte det var viktigt att vi fick tillfälle att bonda lite under former som inte präglades av fullständig askes.

Söndag
Fotvandring från hotell till möteslokal, där vi åt frukost och började arbetet kl 10, och fortsatte till kl 15, då de första behövde ge sig iväg till flygplatsen. Dessförinnan en lunchpaus, då vi i möteslokalen åt sallad, kallt ugnsbakat kycklingbröst och bröd. Efter detta var alla så trötta att även de som skulle åka med ett senare plan inget annat orkade än att sitta på en servering i närheten av hotellet och besöka Mabs lägenhet i närheten, innan man gav sig iväg till flygplatsen.

Revisorerna
Revisorerna var närvarande under huvuddelen av styrelsens arbete, med undantag för att de vid några tillfällen drog sig tillbaka för att sinsemellan diskutera sådant som prioriteringar och upplägg av sitt eget arbete.

Disclaimers
Jag och en ytterligare ledamot anlände redan torsdag morgon, och kunde därför ägna mer tid åt att träffa vårt folk i EU-parlamentet, sätta av nästan tre timmar till en promenad in till ett konstmuseum närmare centrum, där vi tittade på bl a Bruegel och Jordaens, handla all mat till resten av mötet (som vi sedan fick problem med att bära vidare eftersom butiken inte sålde kassar, och de tomma kartonger man fick stoppa maten i blev så många att sex händer inte räckte för att bära dem), samt dricka öl med belgiska pirater på ölhaket Kafka mitt inne i centrum, där ytterligare en styrelseledamot anslöt sig.

Vidare stannade en styrelseledamot och en revisor enligt plan kvar till måndagen, och fick helt utanför plan sällskap av ytterligare en revisor + partiledaren, pga att den senare drabbades av en så kraftig allergichock på väg till flygplatsen att hon behövde ta sig till sjukhus tillsammans med någon som kunde tillräckligt med franska för att förklara för ambulans- och sjukhuspersonal vad det var frågan om.

AndersLindbäck
2012-09-11, 06:08
1) När vi bildade lokala föreningar var ett av syftena att de lokala föreningarna skulle vara helt självständiga och självstyrande, och ha makt över sin egen ekonomi. Med självständighet och makt följer ansvar. Det är alltså de lokala föreningarna, inte partiet centralt, som har ansvaret för de lokala föreningarnas bokföring. Och ska så vara!

Det anser jag med därför jag då hela tiden pekar på 2010 beslut som säger att lokala föreningen har absolut oinskränt beslutanderätt för lokala ekonomin. Men det är skillnad vem som bestämmer och vem som sköter det dagliga arbetet.2) Jag håller med om att det skulle finnas uppenbara praktiska fördelar med att de lokala föreningar som så önskar samordnar sin bokföring och ekonomihantering mha Pirat Web. Men:

(a) Styrelse och ledning har idag inte en chans att vare sig just nu eller under överskådlig framtid hinna och orka vare sig sjösätta eller sedan sköta något sådant.

Att folk i ledning och styrelse är överarbetade gör att man självklart bör tänka på att delegera deras jobb till fler personer. Men det är helt ointressant för frågeställningen utan frågan är i stället - är detta en bra ide och borde den genomföras.

Varför inte skaffa en ekonomiansvarig i ledningen som kan hantera det hela. Förr fanns det en person som hade som ansvar att hantera ekonomin i ledningen - den ledningsfunktionen är numera borttagen.

(b) Om de lokala föreningarna själva går ihop och fixar fram de resurser som behövs för att sätta igång och sedan sköta något sådant (antingen ett gäng frivilliga med tillräcklig kompetens kring bokföring, som committar sig för att utföra jobbet under några år, eller ekonomiska resurser för inköpt arbetskraft) kommer saken naturligtvis i ett annat läge.

(c) Även då krävs dock en viss justering och handpåläggning på Pirate Web för att det hela ska fås att fungera.

Men om man inte genomför detta så krävs
1. Varje föreningen måste skaffa eget bankkonto
2. Varje föreningen måste utse en kassör.
3. Varje föreningen måste sätta upp ett helt eget system för att hantera ersättningar till medlemmar.
4. Varje föreningen måste skaffa eget bokföringssystem.
5. Varje föreningen måste själv se till att årsboksluten blir korrekta.

Slutsatsen blir att det kommer krävas mera jobb som kräver mer frivillga insatser om man tvingar varje förening sköta detta själva. Centralisering minskar den totala mängden frivilligt jobb som måste göras inom partiet. Ekonomifunktionen är en typisk sak som brukar centraliseras för att det underlättar jobbet för alla.

Varje föreningen tillsätter en kassör - låt dem hjälpa till och sköta systemet. Som jag ser det vore det enklare om de tillsammans får hjälpa till och sköta systemet än att man tvingar alla att på egen hand komma upp med lösningarna.

JPAnderson
2012-09-11, 10:15
Men om man inte genomför detta så krävs
1. Varje föreningen måste skaffa eget bankkonto
2. Varje föreningen måste utse en kassör.
3. Varje föreningen måste sätta upp ett helt eget system för att hantera ersättningar till medlemmar.
4. Varje föreningen måste skaffa eget bokföringssystem.
5. Varje föreningen måste själv se till att årsboksluten blir korrekta.

Slutsatsen blir att det kommer krävas mera jobb som kräver mer frivillga insatser om man tvingar varje förening sköta detta själva. Centralisering minskar den totala mängden frivilligt jobb som måste göras inom partiet. Ekonomifunktionen är en typisk sak som brukar centraliseras för att det underlättar jobbet för alla.

Varje föreningen tillsätter en kassör - låt dem hjälpa till och sköta systemet. Som jag ser det vore det enklare om de tillsammans får hjälpa till och sköta systemet än att man tvingar alla att på egen hand komma upp med lösningarna.

Ehm... jag vet inte hur din föreningsvana ser ut men det du listar ovan är just innebörden av en självständig förening.... en förening skall ha en kassör, en förening bör ha ett bankkonto (alt en avsedd budgetpost i PW), en förening skall ha en revisor som ser till att årsbokslutet blir korrekt.

Varken bokförings- eller ersättningssystem behövs införskaffas för partiets lokala föreningar om man har en egen budgetpost i PW såsom ett par kommuner och landsting redan har i systemet från valen 2010.

Så vad är det du vill lösa alt. slippa?

Taz_1999
2012-09-11, 10:54
En helt annan sak: Det har i några chattar funnits en diskussion där det antagits att detta styrelsemöte i Bryssel varit någon slags nöjestripp. Jag skulle därför kort vilja berätta hur tiden användes.


Jag tycker att det var imponerande redogörelse och fantastiskt effektivt.

Det enda krav vi medlemmar rimligen kan ställa på kommande resor för att krama ut en gnutta mera effektivitet ur styrelsen är att alla fotvandringar ersätts med rask taktfast jogging och alla måltider ersätts med godisautomater och måltiderna intas medans man joggar mellan lokaler. ;)

Man 1 på gatan i Bryssel i framtiden: –"Vad är det där för grupp med flåsande otränade joggande människor som springer runt med datorväskor i centrum?"
Man 2: –"Jag vet inte... De är rätt röda i ansiktet också. Den där ser ut att få en hjärtattack när som helst.."
Man 1: –"Varför häller de coca cola över huvudet och trycker in en Snickers i munnen medans de springer då?"
Man 3: –"Ah, jag vet, det där är Piratpartiets styrelse från Sverige!"
Man 1 och Man 2: -"Ah, jag förstår."

Kom ihåg: Om det inte gör ont och är frustrerande, är det inte styrelsearbete. ;)

Anton Nordenfur
2012-09-11, 12:30
Jag tycker att det var imponerande redogörelse och fantastiskt effektivt.

Det enda krav vi medlemmar rimligen kan ställa på kommande resor för att krama ut en gnutta mera effektivitet ur styrelsen är att alla fotvandringar ersätts med rask taktfast jogging och alla måltider ersätts med godisautomater och måltiderna intas medans man joggar mellan lokaler. ;)

Man 1 på gatan i Bryssel i framtiden: –"Vad är det där för grupp med flåsande otränade joggande människor som springer runt med datorväskor i centrum?"
Man 2: –"Jag vet inte... De är rätt röda i ansiktet också. Den där ser ut att få en hjärtattack när som helst.."
Man 1: –"Varför häller de coca cola över huvudet och trycker in en Snickers i munnen medans de springer då?"
Man 3: –"Ah, jag vet, det där är Piratpartiets styrelse från Sverige!"
Man 1 och Man 2: -"Ah, jag förstår."

Kom ihåg: Om det inte gör ont och är frustrerande, är det inte styrelsearbete. ;)

Jag vet att du skojar, men citat från riktig konversation jag hade med en kioskägare några kvarter från kontoret:

"Jag har sett massor svenskar här på sistone, igår såg jag ett gäng springa förbi här utanför. Vad är det som pågår?"
"Det är svenska Piratpartiet som har styrelsemöte ett par kvarter bort."
"Aha!" *nickar förstående*

Taz_1999
2012-09-11, 12:34
Verkligheten överträffar dikten. Haha! :)

Henrik Brändén
2012-09-11, 20:55
Men om man inte genomför detta så krävs
1. Varje föreningen måste skaffa eget bankkonto
2. Varje föreningen måste utse en kassör.
3. Varje föreningen måste sätta upp ett helt eget system för att hantera ersättningar till medlemmar.
4. Varje föreningen måste skaffa eget bokföringssystem.
5. Varje föreningen måste själv se till att årsboksluten blir korrekta.

Slutsatsen blir att det kommer krävas mera jobb som kräver mer frivillga insatser om man tvingar varje förening sköta detta själva. Centralisering minskar den totala mängden frivilligt jobb som måste göras inom partiet. Ekonomifunktionen är en typisk sak som brukar centraliseras för att det underlättar jobbet för alla.

Varje föreningen tillsätter en kassör - låt dem hjälpa till och sköta systemet. Som jag ser det vore det enklare om de tillsammans får hjälpa till och sköta systemet än att man tvingar alla att på egen hand komma upp med lösningarna.

Detta var ett av de viktigaste argumenten mot att bilda självständiga lokala föreningar. Det är med ekonomisk självständighet som med goda kakor. Man kan inte både äta upp dem och ha dem kvar!

Henrik Brändén
2012-09-11, 21:09
Det anser jag med därför jag då hela tiden pekar på 2010 beslut som säger att lokala föreningen har absolut oinskränt beslutanderätt för lokala ekonomin. Men det är skillnad vem som bestämmer och vem som sköter det dagliga arbetet.

Du får ursäkta Anders, men sammantaget låter din argumentation som "Vi ska få bestämma men någon annan ska göra allt det tråkiga jobbet." Sorry, men den som vill bestämma måste också acceptera att se till att jobbet blir gjort.

Att folk i ledning och styrelse är överarbetade gör att man självklart bör tänka på att delegera deras jobb till fler personer. Men det är helt ointressant för frågeställningen utan frågan är i stället - är detta en bra ide och borde den genomföras.

Varför inte skaffa en ekonomiansvarig i ledningen som kan hantera det hela. Förr fanns det en person som hade som ansvar att hantera ekonomin i ledningen - den ledningsfunktionen är numera borttagen.

Sorry igen, men här låter det som "Jag ger tusan i om det är möjligt för er att göra detta eller ej. Ni ska göra det!" Anledningen till att ekonomiansvarigfunktionen just nu inte finns i ledningen är att man trots intensivt letande inte hittat någon lämplig kandidat som varit villig att ta på sig den. Jag kan lova att både ledning och styrelse kommer att bli mycket glada ifall en sådan dyker upp. Men även om det sker kommer den personen att arbeta ideellt. Och det är inte rimligt att lasta på denne arbetet att dessutom sköta de lokala föreningarnas bokföring.

Varje föreningen tillsätter en kassör - låt dem hjälpa till och sköta systemet. Som jag ser det vore det enklare om de tillsammans får hjälpa till och sköta systemet än att man tvingar alla att på egen hand komma upp med lösningarna.

Om föreningarna går samma och hittar ett sätt där alla föreningskassörer tillsammans hjälps åt att sköta alla föreningarnas bokföring har jag som sagt inget emot det. Och tycker att ledning och styrelse självfallet ska hjälpa till att göradet möjligt att utnyttja PW för detta. Bara ansvaret för de självständiga föreningarnas ekonomihantering hamnar på samma ställe som makten över deras ekonomi - hos de lokala föreningarna (eller deras samarbetsorganisation), och inte på ledningen och partistyrelsen.

Anton Nordenfur
2012-09-11, 21:51
Om föreningarna går samma och hittar ett sätt där alla föreningskassörer tillsammans hjälps åt att sköta alla föreningarnas bokföring har jag som sagt inget emot det. Och tycker att ledning och styrelse självfallet ska hjälpa till att göradet möjligt att utnyttja PW för detta. Bara ansvaret för de självständiga föreningarnas ekonomihantering hamnar på samma ställe som makten över deras ekonomi - hos de lokala föreningarna (eller deras samarbetsorganisation), och inte på ledningen och partistyrelsen.

Ung Pirat planerar att ha kassörsträffar i höst, där kassörer från lokalavdelningarna träffas och får utbildning i kassörsjobbet, väl behövt eftersom de flesta är helt oerfarna. Sådana alternativ finns förstås även för Piratpartiet framöver, om någon vill ta på sig att organisera upp det hela (och bistå med pengarna...). Det tror jag skulle hjälpa en del.