handdator

Visa fullständig version : 2012-09-14 PC-beslut: Framtagande av riksdagsvalsedlar, delbeslut B


Leffelini
2012-09-14, 21:54
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.P-C Beslut angående framtagande av riksdagsvalsedlar, delbeslut B


Bakgrund:
Beslutsunderlag finns bifogat både som doc och pdf.


Då underlaget inte tagits fram i tid kommer härmed förslaget som Per Capsulam istället.Styrelsen beslutar


Att:


nedanstående kriterium infogas i samtliga fyra modeller sist under rubriken "Valbarhet till den centrala listan" i "Proposition om fastställande av Piratpartiets valsedlar inför riksdagsvalet 2014" som styrelsen lägger till höstmötet 2012:

*)Personen kandiderar på en valsedel för Piratpartiet 2012 i val till antingen kommun- eller landstings/regionfullmäktige.

Humlan
2012-09-14, 22:03
Bifall

Anton Nordenfur
2012-09-14, 22:16
Bifall.

edit: mindre rättning, i yrkandet ska det stå 2014 och inte 2012.

Falathar
2012-09-14, 22:22
bifall

Mab
2012-09-14, 22:25
Bifall

LoveMee
2012-09-14, 23:46
Bifall

StellaPapasotiriou
2012-09-15, 07:51
bifall

Emil Isberg
2012-09-15, 15:36
bifall

Plux
2012-09-15, 19:00
Bifall

Leffelini
2012-09-15, 22:22
Sammankallande noterar att beslutet föll då inte nio personer röstade i frågan innan tiden gick ut (23.00).