handdator

Visa fullständig version : 2012-09-14 PC-beslut: Framtagande av riksdagsvalsedlar, delbeslut D


Leffelini
2012-09-14, 22:57
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.


P-C Beslut angående framtagande av riksdagsvalsedlar, delbeslut D


Bakgrund:
Beslutsunderlag finns bifogat både som doc och pdf.


Då underlaget inte tagits fram i tid kommer härmed förslaget som Per Capsulam istället.Styrelsen beslutarAtt:


nedanstående kriterium infogas i samtliga modell 2 och 4 sist under rubriken "Valsystem till den centrala listan" i "Proposition om fastställande av Piratpartiets valsedlar inför riksdagsvalet 2014" som styrelsen lägger till höstmötet 2012:

Enbart kandidater som fått röster från minst 30% av de avlagda rösterna ska anses ha blivit valda.

Humlan
2012-09-14, 23:03
Bifall

Anton Nordenfur
2012-09-14, 23:19
Bifall.

Falathar
2012-09-14, 23:21
avslag

StellaPapasotiriou
2012-09-15, 08:52
bifall

Emil Isberg
2012-09-15, 16:38
bifall

Plux
2012-09-15, 19:59
Bifall

Leffelini
2012-09-15, 23:21
Sammankallande noterar att beslutet föll då en person röstade avslag.