handdator

Visa fullständig version : 2012-09-14 PC-beslut: Framtagande av riksdagsvalsedlar, primärt beslut


Leffelini
2012-09-14, 22:00
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.


P-C Beslut angående framtagande av riksdagsvalsedlar, primärt beslut


Bakgrund:
Beslutsunderlag finns bifogat både som doc och pdf.


Då underlaget inte tagits fram i tid kommer härmed förslaget som Per Capsulam istället.

Delbeslut B: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37394
Delbeslut C: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37395
Delbeslut D: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37396Styrelsen beslutar


Att


(1): Styrelsen skickar in nedanstående text som proposition till höstmötet 2012.
(2): De föreslagna per capsulam-beslut B-D som godkänns av styrelsen infogas i propositionstexten nedan innan den läggs som proposition till höstsmötet.
(3): Styrelsens sammankallande och sekreterare ges fria händer att se över texten språkligt innan den läggs som proposition till höstmötet.

Humlan
2012-09-14, 22:02
Bifall

Anton Nordenfur
2012-09-14, 22:14
Bifall.

Förresten heter två beslut "Beslut 3" och det finns inget "Beslut 4", men det antar jag tillhör sådant som kan ändras innan propositionen lämnas in.

Falathar
2012-09-14, 22:22
bifall

Mab
2012-09-14, 22:25
Bifall

LoveMee
2012-09-14, 23:43
Bifall

StellaPapasotiriou
2012-09-15, 07:50
Bifall

Emil Isberg
2012-09-15, 15:34
Bifall

(tycker inte att Styrelsens sammankallande och sekreterare ges så mycket fria händer i praktiken eftersom besluten ska skickas in i princip omgående)

Plux
2012-09-15, 19:01
Bifall

Leffelini
2012-09-15, 21:05
Bifall

Leffelini
2012-09-15, 22:20
Sammankallande noterar att beslutet har gått igenom då nio personer svarade i tråden innan tiden gick ut (23.00)