handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Plux Stahre (fd. Mattias Stahre)


Mötespresidiet
2012-09-19, 18:21
Plux Stahre (fd. Mattias Stahre)Kandiderar till Styrelseledamot 2013-2015.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=202

Ålder: 27
Bostadsort: Norrköping
Arbete: Webarkitekt på en webbyrå


Är en grabb från Norrköping som brinner för att skapa ett mänskligare samhälle, där vi ställer invididens rättigheter framför bland annat multinationella stora företag.
Tillexempel anser jag att det är viktigt att stärka upphovsmännens rättigheter för att öka deras möjligheter att försörja sig på det dom är bra på.
Men jag ser det också som viktigt att öka alla invididers möjligheter att ha ett starkt inflytande över sitt eget liv, och vad personer verkligen brinner för att göra.

Sedan jag blev invald i styrelsen i våras så har jag varit med om en väldigt spännande och givande resa,
där jag har haft en unik möjlighet att lära mig otroligt mycket saker och träffa väldigt många otroligt intressanta människor.
Jag vill gärna fortsätta den resan, för att det är en väldigt kul och givande arbete att sitta i styrelsen.

Inom piratpartiet händer det väldigt mycket spännande just nu, vi står i startgroparna för två stora val, dels eu-valet och dels riksdagsvalet 2014.
Vi håller på med ett otroligt spännande breddningsarbete som jag tror är en otroligt viktig plattform för att bygga en stabil grund för piratpartiet under valet och i framtiden.

Henrik Brändén
2012-10-11, 16:22
Hej alla kandidater till styrelsen. Jag skulle vilja fråga er alla om tre saker jag är nyfiken på:

1. Vilka egenskaper och erfarenheter har du, som kan vara en tillgång i styrelsearbetet?

2. Vilka tycker du är de viktigaste utmaningarna partiet står inför, och hur tycker du vi bör möta dem? (Var gärna konkret: Vad bör vi göra, eller göra annorlunda än nu!)

3. Vad tycker du är så värdefullt i det sätt vi nu arbetar på att vi inte bör förändra eller tumma på det?

Tommten
2012-10-12, 18:29
Vad var som du förväntat dig att sitta i Piratpartiets styrelse?

Vad upplevde du som svåraste med din tid i styrelsen?

Plux
2012-10-12, 21:30
Hej alla kandidater till styrelsen. Jag skulle vilja fråga er alla om tre saker jag är nyfiken på:

1. Vilka egenskaper och erfarenheter har du, som kan vara en tillgång i styrelsearbetet?

Ett långt och aktivt föreningsliv bland annat i scoutrörelsen, och styrelseuppdrag i flera olika föreningar. Tror också dom erfarenheter jag har hunnit skaffa mig om Piratpartiets styrelse sedan vårmötet kommer väl till pass.

2. Vilka tycker du är de viktigaste utmaningarna partiet står inför, och hur tycker du vi bör möta dem? (Var gärna konkret: Vad bör vi göra, eller göra annorlunda än nu!)

Vi har fyra viktiga punkter framför oss:
1. Aktivera drivna människor i partiet.
2. Det fortsatta breddningsarbetet.
3. Valen 2014.
4. Tiden efter valet (långsiktigt partiarbete).

Att aktivera människor inom partiet, såväl som breddningsarbetet är viktiga punkter inför valrörelserna 2014. Breddningsarbetet som sådant har vi en bra plattform för idag, men det måste fortsätta. Att aktivera människor är något knepigare, men jag tror att vi håller på att bygga upp bra plattformar för det med bland annat lokalföreningarna, men jag tror vi gemensamt i partiet måste hitta bra sätt att få människor intresserade.

Aktivister kommer ha en väldigt betytande roll under valrörelserna.

Även om valen 2014 är viktiga så tror jag det är otroligt viktigt att redan nu även börja fundera på tiden efter valen, för oavsett om vi kommer in i riksdagen eller inte så kommer vi ha en situation vi måste hantera på ett bra sätt. En plan för att driva partiet vidare även om vi inte blir invalda i riksdagen och om det mot all förmodan går riktigt dåligt i eu-valet kommer vara lika viktigt som att ha en plan för om vi gör ett riktigt drömval och blir invalda i riksdag, kommuner och landsting.3. Vad tycker du är så värdefullt i det sätt vi nu arbetar på att vi inte bör förändra eller tumma på det?

I min mening finns det ingenting som är så värdefullt att man aldrig någonsin får tumma på det, man måste hela tiden utvärdera den verksamhet och värdera om man kan göra förbättringar. Att skapa heliga kor man aldrig någonsin får tumma på skapar bara stela och svårarbetade system som inte kan anpassas till verkligheten.

Plux
2012-10-12, 21:36
Vad var som du förväntat dig att sitta i Piratpartiets styrelse?

Nästan. Det enda jag inte hade räknat med var den möjligheten jag har haft att på otroligt kort tid träffa väldigt många intressanta människor inom piratrörelsen på väldigt kort tid.

Vad upplevde du som svåraste med din tid i styrelsen?

Dom sena nätterna det har blivit ibland när vi har jobbat med saker, kanske framförallt under det senaste styrelsemötet. Men det har det varit värt, och skulle gladligen göra om det igen.

Tommten
2012-11-05, 01:10
I vissa yrkanden i nuvarande propositioner så har jag fått intrycket att styrelsen vill att vi ska slå fast saker som nästan är lika självklara som att "vi ska ha en brandkår" och liknande. Hur ser du på det?

Vissa styrelsemedlemar anser att det är bra med otydliga yrkanden som visar på en "generell inriktning" för partiet. Hur kommer du resonera om det resonemanget inför kommande propositioner?

Plux
2012-11-06, 01:31
I vissa yrkanden i nuvarande propositioner så har jag fått intrycket att styrelsen vill att vi ska slå fast saker som nästan är lika självklara som att "vi ska ha en brandkår" och liknande. Hur ser du på det?

Vi måste kommunicera till våra väljare vad vi har för åsikter, och vad vi står för. Även om saker kan verka vara självklara för dig och mig, så är det inte säkert att det är det för någon annan. Om vi inte har sagt någonting, så kan vi lika gärna tycka det motsatta i folks ögon.

Så jag tycker det är väldigt bra.

Vissa styrelsemedlemar anser att det är bra med otydliga yrkanden som visar på en "generell inriktning" för partiet. Hur kommer du resonera om det resonemanget inför kommande propositioner?

I grund och botten ser jag det som ett någonting postitivt även om det finns undantag.
Eftersom vi är mitt uppe i ett breddningsarbete, så kan det vara bra att börja med någonting som är på en väldigt grundläggande nivå, för att kunna lägga yrkanden på efterkommande och fördjupa oss i det.

Vissa saker kan vara på en väldigt grundläggande nivå för att det inte finns någon större mening att gå in på det djupare. Och i vissa frågor vill vi bara peka ut en riktning för tillexempel våra parlamentariker med saker som att "vi är för open access" för att kunna låta dom ta besluten hur man implementerar det och kan anpassa sig till verkligheten, istället för att gå in och detaljstyra på milimeternivå exakt vad dom ska tycka och säga.

En annan anledning kan vara för att det är en väldigt komplex fråga där man anser att vi behöver jobba med den, men vi kan inte göra annat än att peka ut en generell riktning för att den kan behöva olika typer av utredningar för att fastställa hur det ska fungera i verkligheten.

En annan stark orsak till att peka ut en generell riktning är för att medlemmarna ska få vara med och bestämma och kunna ha bra åsikter och att vi inte pekar ut en striktare riktning just för att det är så otroligt viktigt att vi inte sitter på ett styrelsemöte och bestämmer åt medlemmar utan att medlemmarna ska vara med och bestämma. Att bara peka åt ett visst håll kan göra det mycket lättare för medlemmar att lägga motioner i ämnet till nästkommande medlemsmöte tillexempel.