handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2012-10-02


rickard.andersson
2012-10-02, 22:36
1. Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 17:44


2. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Adam Eltér till ordförande för mötet


3. Val av sekreterare
Styrelsen valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


4. Val av justerare
Styrelsen valde Francisco Ferris till justerare för mötet


5. POLKON12

Polkon12 är Ung Pirats politiska konferens och hålls 17-18 november i Norrköping. Vi får skicka två delegater som förbundet står för kostnaden för. Sista anmälningsdatum för våra delegater är första november.

Både Francisco och Adam är intresserade av att åka. Vid nästa möte ska vi ta beslut om vilka från föreningen som får åka.


6. Lokala aktiviteter

Styrelsen diskuterade ambitionsnivå och förslag på aktiviteter under hösten. Styrelsen kom fram till att piratfika ska hållas på andra orter än Halmstad för att försöka få upp intresset och knyta kontakt med nya medlemmar.

Personliga mail ska skickas ut till nya medlemmar, efter det går allmänt mail ut till befintliga medlemmar. Vi börjar med piratfika i Varberg 17/10 kl 18:00, på Biblioteket.


7. Lokalpolitik

Det har diskuterats tidigare att eventuellt göra något utspel kring Halmstads IT-satsning. Detta ska kollas upp, Adam kollar på det till nästa styrelsemöte.


8. Utbildning

Adam har tagit kontakt med light perspective, de är intresserade av att hålla en utbildning i retorik för oss. Vi känner inte att vi skulle kunna få ihop tillräckligt med intresserade medlemmar lokalt för att kunna få ihop ett evenemant.

Kontakt ska tas med förbundet för att se hur man kan göra för att få ihop tillräckligt med folk för att kunna genomföra utbildningen.

Det skulle handla om cirka 10 platser på utbildningen. Vi behöver vara ute i god tid med datum


9. Övrigas frågor

Inga övriga frågor behandlades.


10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls i samband med piratfika i Varberg den 17/10.


11. Mötets avslutande
Ordförande Adam Eltér avslutade mötet kl 18:29