handdator

Visa fullständig version : Protokoll 2012-10-05


Jan Lindgren
2012-10-15, 20:51
DAGORDNING==========

Lathund för att starta lokal förening
Lathunden är färdig, men ska snyggas till. När det är klart skickas den ut till medlemmar/funktionärer och läggs upp på den nya hemsidan.

Accesser
Ola håller på at ta fram en policy för hur vi ska hantera accesser till PW, underhålla medlemsregistret, etc.

Ledningshjälp
Ledningen har fått tag på en person som kommer att vara ledningen behjälplig med diverse arbetsuppgifter, bland annat den löpande ekonomihanteringen.

Nya Medlemmar
Många har slitit och gjort ett väldigt bra jobb med att välkomna alla nya medlemmar. PL ska maila ut alla som har hållit i möten den senaste tiden för att påpeka vikten av att ha återkommande möten och även maila funktionärer och påpeka samma sak.

Ölkväll
Ölkvällen var väldigt lyckad och PL funderar på när nästa tillfälle kan vara. Preliminärt bokas den 8/11 och plats diskuteras.