handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Kongressombud till UPK13: Nicholas Miles


Mötespresidiet
2012-11-02, 02:02
Nicholas MilesKandiderar till Kongressombud till UPK13.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=285

Ålder: 22
Bostadsort: Tobo, Norduppland
Politisk färg: Lila
Blev pirat: FRA-hösten
Läser just nu: Wealth of Nations


På förbundskongressen 2013 går Ung Pirat in i en kritisk fas. Även om vi inte ställer upp i val innebär dubbelvalåret 2014 att intresset för politik, även bland ungdomar, kommer att gå på högvarv. Det innebär att vi redan på nästa förbundskongress måste ta sjumilakliv i vår breddningsprocess för att kunna leverera lösningar och svar på samhälllets problem inför nästa val.

Att bredda vår plattform är ett arbete av stor tyngd och seriositet. Ung Pirat är en spretig organisation med en aktivistkår som består av människor från hela det politiska spektrat. Som ombud kommer jag att verka för en inkluderande breddningsprocess präglad av kompromisser och samförstånd. Jag vill se ett Ung Pirat med ambitiösa politiska visioner och kuragen att sätta ner foten i viktiga frågor, men som ändå bibehåller sin internpolitiska mångfald. Vår breddning måste vara något som skapar entusiasm i alla förbundets politiska läger, och dit når vi genom att både socialister och liberaler får ge och ta.


Jag står för en mittenpolitisk breddning av Ung Pirat. Jag är chef för organisationsutvecklingsgruppen, medlem i två andra arbetsgrupper, och har varit med på varje förbundskongress sedan 2010. Som ombud på förbundskongressen 2013 kommer jag använda mina erfarenheter för att skapa kompromisser mellan höger och vänster i förbundet. Jag kommer göra mitt yttersta för att skapa ett enat Ung Pirat med ett brett och visionärt politiskt program med fokus på fri information och stopp för övervakningssamhället.

UP_Valberedning
2012-11-26, 17:37
Hej!


Vi i Valberedningen har i uppgift att hitta engagerade pirater till de förtroendeuppdrag som finns inom förbundet. Du som kandidat i kongressombudsvalet får dessa frågor från oss och vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara dem. Om du är intresserad av att ställa upp i styrelsevalet kommer vi att ta vidare kontakt med dig närmare kongressen.Om du har några frågor till oss eller vill nominera någon som du tror skulle passa utmärkt i förbundsstyrelsen går det utmärkt att skicka ett mail till oss på valberedningen(snabel-a)ungpirat.se


---------------------------------------------------------------------------Vill du kandidera till något förtroendeuppdrag?


Om ja, gå vidare https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Wink.gif


Vad har du för tidigare erfarenhet som kan tänkas vara relevant för ett eventuellt styrelsearbete?
(t.ex styrelsearbete, ungdomsledare, ideella föreningar etc.)


Vad har du för styrkor och varför hade du varit en tillgång i förbundsstyrelsen?


Vad har du för svagheter och hur skulle de påverka ett eventuellt styrelsearbete?

Nicholas Miles
2012-12-13, 18:34
Hej! Kul att se att valberedningen verkligen tar sitt jobb på allvar. Kudos för det.

Jag har skickat ett svar till er via mejl, men jag publicerar det jag skrivt här också så att även andra medlemmar får ta del av det.

Jag vill kandidera till suppleant och ledamot i förbundsstyrelsen.

Vad har du för tidigare erfarenhet som kan tänkas vara relevant för ett eventuellt styrelsearbete?Jag har varit med i Piratrörelsen sedan FRA-hösten (2008?) och aktiverade mig under EU-valet 2009 då jag blev kommunledare för Tierps kommun och fick ansvaret för valsedelsutdelningen i tre kommuner. Jag har varit med på varje förbundskongress, som ombud, reserv, eller hangaround, sedan 2010 och har suttit med på nästan alla förbundsstyrelsemöten sedan UPK11. Jag har tidigare spenderat ett par år i Östra distriktets styrelse, ett halvår som ledamot i Uppsala stundentkårfullmäktige för Piratstudenternas räkning, och varierande mängd tid i styrelser för diverse lokalavdelningar. Jag är för närvarande chef för organisationsutvecklingsgruppen där vi sysslar med utredningar om Ung Pirats struktur och, i de fall styrelsen så uppdrar mig, om förbundets politik. Dessa utredningar kan innebära allt från en kort checklista till förbundsstyrelsen om vilka steg en distriktsdelning skulle innebära eller korrekturläsning av stadgarna, till mer omfattande arbeten så som den bostadspolitiska utredning som färdigställdes för ett par veckor sedan. När det kommer till formalia, föreningsvana, och byråkrati har jag med andra ord vanan inne.

Jag sitter även med i jämlikhetsarbetsgruppen under Louise där tidigare arbete bland annat inkluderat behandling av ett par diskrimineringsärenden i förbundet. Jag sitter också med i Simeon Jonassons arbetsmarknadspolitiska arbetsgrupp. Som namnet antyder har vi jobbat med att ta fram en arbetsmarknadspolitik till förbundet, en process som kräver både diplomati, tålamod, och kompromissvilja för alla parter. Nyligen blev jag även rekryterad till utbildningsarbetsgruppen.

Utanför piratrörelsen har jag bland annat varit medgrundare och sekreterare i elevrådet på min gymnasieskola, där jag bland annat var med och organiserade nattbandyturneringar och försäljning av studentmössor, intervjuade rektors- och vice-rektorskandidater, och lyckades driva igenom en resolution om politiska partiers rätt till likabehandling i skolan.

Vad har du för styrkor och varför hade du varit en tillgång i förbundsstyrelsen?De styrkor jag kan ta med till förbundsstyrelsen är både föreningsvana och kompetens med den sorts pappersarbete som får en organisation att rulla, men framför allt tror jag det är min kompromissvilja. När Ung Pirat nu gått in i en kritisk breddningsfas är det av högsta vikt att det politiska arbetet inom förbundet präglas av ömsesidig respekt och kompromissvilja. Jag vill inte se ett förbund som slits sönder av blockpolitiska splittringar under breddningsprocessen.

Liksom andra pirater brinner jag för rätten till yttrandefrihet, privatliv, och rättssäkerhet men för att ta oss framåt i den offentliga debatten måste vi först ro vår breddningsprocess i hamn. Om jag blir invald i förbundsstyrelsen kommer jag istället arbeta för att Ung Pirat skall bli ett mittenpolitiskt förbund som kan hålla ihop den fantastiska men spretiga aktivistkår vi har idag. Jag kommer överens med människor även om vi inte har samma åsikter och tror att kompromissvilja och social diplomati är vägen framåt för förbundet rent internt.

Även om jag förstås har mina egna ibland ganska starka åsikter kommer jag aldrig låta personlig prestige gå före medlemsviljan i förbundet. Som förbundsstyrelseledamot skulle min ambition vara att bygga ett enat och entusiastiskt förbund med bred politik inför valrörelsen 2014. Jag vill göra Ung Pirat till ett ungdomsförbund som visar att man kan ha en heltäckande politik men ändå stå utanför den traditionella blockpolitiken och behålla fokus på sina kärnvärderingar.

Vad har du för svagheter och hur skulle de påverka ett eventuellt styrelsearbete?Min största svaghet är nog min tankspriddhet. Jag låter det förstås inte gå ut över andra, i synnerhet inte mina förtroendeuppdrag - jag ser till att hålla tiden få gjort det som göras skall - men jag brukar undvika sammankallandeposter och dylikt.

Ja, det och så kanske att jag fortfarande kör Windows.