handdator

Visa fullständig version : Kallelse styrelsemöte 24-25 november 2012 AFK i Linköping


Henrik Brändén
2012-11-07, 00:25
Härmed kallas till möte med styrelsen i Piratpartiet 24-25 november 2012 i Linköping

Närvarorätt:
Kallade till mötet är styrelsen, de enligt stadgarna ständigt adjungerade revisorerna och revisorsersättarna samt de enligt styrelsens arbetsordning ständigt adjungerade partiledaren, partisekreteraren och Ung Pirats ordförande.

Därtill bjuds till detta möte in samtliga nyvalda ledamöter som tillträder vid årsskiftet, för att de så snabbt som möjligt ska kunna komma in i arbetet och lära känna sina blivande styrelsekollegor. Möjlighet ska finnas för det kommande årets styrelse att hålla konstituerande möte under helgen.

Samtliga partimedlemmar har rätt att närvara som åhörare vid styrelsens fysiska möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och minst en ledamot kräver det, ska frågan behandlas bakom stängda dörrar.

Plats:
Linköping, lokal meddelas senare.

Tid:
Lördag 27 oktober kl 10.30 - 19.00.
Söndag 28 oktober kl 10.00 - 17.00.
För ledamöter, ständigt adjungerade samt inbjudna nytillträdande styrelseledamöter serveras lunch ca kl 12.30 bägge dagarna, samt middag på lördag ca kl 19.00.

Ersättning
För resor, övernattning och mat gäller för styrelseledamöter och ständigt adjungerade samt inbjudna nytillträdande styrelseledamöter den bifogade ersättningspolicy (http://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4221&d=1316016255) som antogs av styrelsen 11 september 2011.

Dagordning och handlingar
Möteshandlingar och dagordning ska normalt skickas ut två veckor före mötet, men eftersom denna kallelse är sen ber jag er räkna med att få dem något senare, runt den 14 november. Underlag och frågor som styrelseledamöter eller ledning vill lyfta till styrelsemötet ska därför vara inskickade senast tisdag 13 november kl 18.00 till Henrik Brändén (henrik.branden@piratpartiet.se). (Se bifogad mall för underlag till styrelsemöten (http://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4638&stc=1&d=1349726392))

Styrelsen kan också ta upp frågor för behandling som enskilda medlemmar skickar in, och styrelsen måste behandla en fråga om minst tre medlemmar så begär. Även sådana ska inför detta möte skickas till henrik.branden@piratpartiet.se.

Ärenden som jag i skrivande stund kan förutse kan komma att behandlas på mötet är:


Partiledarrapport och ekonomisk rapport.
Godkännande av ev ytterligare lokala föreningar.
Budget för 2013. Diskutera och utse några att göra förslag till januarimötet.
Behandling av sakpolitiska program om bibliotek och EU-politik.
Kandidatförsäkran/väljarkontrakt. Diskutera frågan och möjligen utse några att göra ett beslutsunderlag inför januarimötet.
Arbetsordning för riksdagsgrupp. Första diskussion.
Medlemsomröstning för att fastställa riksdagslistor.
Uppdrag från medlemsmötet om reglering av EU-parlamentsgrupp.
Samarbetsorganisation för lokala föreningar. Torbjörn Wester har lovat att i samråd med Mattias Bjärnemalm inkomma med ett förslag till proposition som kan diskuteras och sedan skickas till lokala föreningar och läggas ut för synpunkter med sikte att kunna anta en proposition till vårmötet 2012
Politiska utskott. Torbjörn avser sammanställa de synpunkter som kommit på det förslag som lades ut för synpunkter i efter junimötet.
Partiets shop. Johan mlg Karlsson kommer och berättar och svarar på frågor om sin syn på framtiden.
Informellt agerande. Frågan diskuterades på den icke beslutsmässiga träffen av styrelseledamöter i oktober, bör tas upp igen och om så anses lämpligt avföras från dagordningen.
Kommunikation inom styrelsen. Frågan diskuterades på den icke beslutsmässiga träffen av styrelseledamöter i oktober, bör tas upp igen och om så anses lämpligt avföras från dagordningen.
Formerna för fortsatt arbete med godkännande av lokala föreningar. (Underlag finns i de delar av Sammys skrivelse till septembermötet som bordlades av detta.)
PPI-medlemskap. Möjligen kommer en rapport från internationell kontaktperson.
Genomgång och uppföljning av medlemsmötets beslut.

Kallelsen gjord på uppdrag av sammankallande Marit Deldén,

AndersLindbäck
2012-11-07, 01:05
Härmed kallas till möte med styrelsen i Piratpartiet 24-25 november 2012 i Stockholm

Plats:
Linjköping, lokal meddelas senare.


Så mötet sker i Linköping, Stockholm eller Linjköping ?

:w00t:

Cut'n'paste gör det ännu snabbare att kopiera fel :w00t:

Anton Nordenfur
2012-11-07, 01:53
Så mötet sker i Linköping, Stockholm eller Linjköping ?

:w00t:

Cut'n'paste gör det ännu snabbare att kopiera fel :w00t:

Linköping ska det vara. :)

Henrik Brändén
2012-11-07, 08:18
Jag ber om ursäkt. Som Aki förklarat, i Linköping. Jag har gått in och ändrat felet.

Anton Nordenfur
2012-11-12, 23:05
Lokalen är nu bestämd till Norra Oskarsgatan 19 (Google Maps (https://maps.google.com/maps?q=Norra+Oskarsgatan+19,+Link%C3%B6ping,+Sverige&hl=sv&ie=UTF8&ll=58.420617,15.628444&spn=0.019755,0.066047&sll=58.403789,15.610774&sspn=0.158111,0.528374&t=w&hnear=Norra+Oskarsgatan+19,+582+73+Link%C3%B6ping,+Sverige&z=15&iwloc=r0)), tio minuters promenad från centralstationen.