handdator

Visa fullständig version : PC-beslut: Godkännande av ny lokal förening Västerås.


Henrik Brändén
2012-11-07, 08:44
Allmänt om PC-beslut
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.

Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledamöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom. Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.


Bakgrund till förslaget:
Handlingar har inkommit kring bildande av lokal förening i Västerås (bilaga). Arbetsgruppen inom styrelsen har gått genom handlingarna (bilaga) och rekommenderar styrelsen godkänna föreningen.


Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar

att styrelsen godkänner Piratpartiet Västerås som en lokalförening av Piratpartiet.

Anton Nordenfur
2012-11-07, 09:32
Bifall.

LoveMee
2012-11-07, 10:37
Bifall

JPAnderson
2012-11-07, 10:40
Bifalles.

Humlan
2012-11-07, 11:04
Bifall

StellaPapasotiriou
2012-11-07, 14:19
bifall

Leffelini
2012-11-07, 14:27
Bifall

Falathar
2012-11-07, 15:28
bifall

Plux
2012-11-07, 19:36
Bifall

Mab
2012-11-07, 20:07
bifall

infallsvinkel
2012-11-07, 21:53
Bifall.

Henrik Brändén
2012-11-10, 19:05
Jag konstaterar att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat bifall inom utsatt tid och att ingen röstat avslag. Partiet har nu en godkänd lokal förening i Västerås. Gratulerar!