handdator

Visa fullständig version : PC-beslut: Tidsplan för framtagande av politiska program


Henrik Brändén
2012-11-07, 08:50
Allmänt om PC-beslut
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.

Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledamöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom. Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.


Bakgrund till förslaget:
Till styrelsens oktobermöte kom ett underlag (bifogad, "Bilaga 4 ...") från styrelsens arbetsgrupp för politiska program. De som närvarade på mötet kom fram till att det var lämpligt att styrelsen fattade beslut om en ungefärlig tidsplan för när styrelsen ska anta sakpolitiska program i olika sakområden, och ett förslag till sådan tidsplan diskuterades fram. (bifogad, "Beslutsunderlag ...").


Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar

att att anta den föreslagna tidsplanen för arbetet med sakpolitiska program.

Anton Nordenfur
2012-11-07, 08:58
Bifall.

LoveMee
2012-11-07, 10:38
Bifall

JPAnderson
2012-11-07, 10:40
Bifalles.

Humlan
2012-11-07, 11:06
Bifall

StellaPapasotiriou
2012-11-07, 14:18
bifall

Plux
2012-11-07, 19:37
Bifall

Mab
2012-11-07, 20:06
bifall

infallsvinkel
2012-11-07, 21:52
Bifall.

Henrik Brändén
2012-11-10, 19:07
Jag konstaterar att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat bifall inom utsatt tid och att ingen röstat avslag. Styrelsen har nu en tidsplan för arbetet med politiska program.

Henry Rouhivuori
2012-11-12, 22:08
Jag blev lite konfunderad av att 8 röster skulle utgöra en absolut majoritet i en grupp med 16 röstberättigade. Det är fel, tänkte jag, men skrev inget då. Nu fick jag reda på att Emil Isberg lämnat styrelsen. Länk (http://piratetimes.net/ppse-decriminalising-narcotics-separation-of-church-more/)

Jag har nog missat det utifall att mötespresidiet tagit upp det under det då pågående höstmötet.