handdator

Visa fullständig version : Debatt: Är det ur strategisk synpunkt lämpligt att partiets nyckelpersoner öppet sysslar med upphovsrättsbrott eller "gråzons-aktivitet"?


manimani
2006-06-26, 19:50
Jag har inget svar på om detta är rätt eller fel. Jag kan bara konstatera att det förekommer här på forumet att framstående personer inom partiet t.ex. lagt ut fotografier på hela tidningsartiklar som inte tidigare fanns tillgängliga på nätet, eller stream-rippningar av web-TV-stream-ar.Jag kan se ett antal intressanta perspektiv på frågan:* Dessa handlingar är ofta nära en legal gråzon. Citaträtten kan i vissa fall då diskussionssammanhanget eller forskningen kräver det tillåta citat av hela verk eller stora delar av verk. (Fast jag skulle tro att det i realiteten mest gäller om verken är korta, som typ dikter, samt att inga mäktiga intressen bryr sig seriöst av kommersiella eller andra (t.ex. politiska) skäl.)Om man vill vara på den säkra sidan ska man förstås istället göra ett referat av artikeln, eller saxa de citat man verkligen behöver bemöta.Det har också sagts att det är tveksamt om vissa tidningsnotiser uppnår verkshöjd. Fast det begreppet verkar ha fasats ut ur juridiken på senare tid.Och vad jag har hört så torde streamrippning av nätradio och nät-TV vara lagligt. Men att publicera sin streamrippning på Internet utan formellt medgivande från rättighetsinnehavarna är definitivt inte lagligt.Man kan tänka sig att Piratpartiet som politisk organisation har extra stort lagligt skydd och att ordningsmakten därför skulle behöva extra goda skäl för att slå till mot dess medlemmar. Jag vet inte om det finns några lagar kring detta.

* Men nu till den intressantare frågan: Vad är önskvärt?Den halvanarkistiska attityden som spontant verkar råda inom partiet vad gäller sånt här är och känns naturlig för de flesta, eftersom det är så som saker och ting helt enkelt sker i den digitala verkligheten: information vill vara fri, och det är kriminaliseringen av detta naturliga flöde som partiet vill stoppa. Och det måste inses att det faktum att miljoner människor redan visat civilkurage och helt enkelt tagit sig rätten att fildela; detta faktum är det som har ställt frågan på sin spets och ger Piratpartiet vind i seglen, i högre utsträckning än tidigare parlamentarisk lobbyverksamhet, fri-mjukvaru-rörelsen, etc.Som jag har förstått det så förespråkar Piratbyrån en sådan här väg att gå: att med hjälp av civilkurage och typ "kreativ gränslandsutforskning" vidga "gråzonen" och genomföra ett de-facto-utfasande och en irrelevantifiering av upphovsrätten. (Rätta mig om jag har missuppfattat Piratbyråns hållning)Men Piratpartiet har valt att gå den inomparlamentariska vägen, och hamnar då i en lite annan situation. (Känns mönstret igen: en politisk rörelse/sekt som har en parlamentarisk del, som åtminstone offentligt vill särskilja sig från de utomparlamentariska avdelningarna av rörelsen (The Pirate Bay o.d.), och mycket skarpt tar avstånd från "hypermilitanta" sympatisörer (typ mordhotare och DoS-haxorz), men som hela tiden av utomstående anklagas för att ha en koppling till dessa, och som eventuellt kan anklagas av dessa "utomstående krafter" själva för att inte erkänna den uppmärksamhet m.m. som de skapar åt rörelsen i sin helhet.)Det är kanske ganska svårtänkbart med ett polisingripande (framdrivet av t.ex. MPAA) mot enskilda piratpartister med anklagelse om upphovsbrott. Betydligt troligare är kanske en tidningsartikel som uppmärksammar att det förekommit sådant här på forumet, och försöker få det till något negativt. (OBS! Meddelande till du Aftonbladet-reporter som just nu läser detta: detta var en hint till dig!! / Ursäkta, PP, det kan liksom inte hjälpas att jag ökar risken för att någon sådan artikel skulle kunna uppkomma just genom att jag nämner dess möjlighet.)Och man kan tänka sig att om något sådan ingripande trots allt skedde så skulle det bara innebära ytterligare ett självmål för etablissemanget och ännu mer medieuppmärksamhet för PP. Fast man kan också fråga sig hur många procent av befolkningen som totalt ingår i den "potentiella nu-är-det-nog-gruppen", om ni förstår vad jag menar. Kanske de flesta lättvärvade potentialväljarna redan värvades i och med PirateBay-affären.Hursomhelst: Kanske att ni tycker att detta ämne, d.v.s. rubriken till denna post, är något som bör diskuteras och som partiet bör skaffa sig en gemensam linje i.

pmanlig
2006-06-28, 12:11
Jag tänker så här:PP står för en uppluckring av upphovsrätten. Jag tror inte det är möjligt att få till stånd detta utan att visa att vi faktiskt menar allvar och står för vad vi tycker. Risken för partiet är att vi uppfattas som för "tama" och ofarliga, inte att vi kritiseras. Kritikerna är ändå inte de som röstar på PP, och inte de vars åsikter partiet skall ta hänsyn till.Naturligtvis bör det finnas en gräns, och av rent praktiska skäl kan det vara bra att inte gå för långt. Jag tror däremot att det är rent självmål att försöka upprätthålla någon slags bild av "vi är snälla och laglydiga och rättar oss till punkt och pricka efter gällande lag". Det låter bara som hyckleri.Att bli åtalad för sitt engagemang är inget man kan kräva av någon, men å andra sidan tror jag att det bästa som skulle kunna hända för oss är nya ingripanden.

sallad
2006-06-28, 12:53
Jag kan bara konstatera att det förekommer här på forumet att framstående personer inom partiet t.ex. lagt ut fotografier på hela tidningsartiklar som inte tidigare fanns tillgängliga på nätet, eller stream-rippningar av web-TV-stream-ar.

Jag vet intevad det är du syftar på.Men något som möjligtivs(?) kan lugna dig är att styrelsen har tagit beslut om att inte syssla med illegal fildelning (spridning av upphovsrättsskyddadinformation etc.).

Faye
2006-06-28, 13:36
sallad (2006-Jun-28)Jag kan bara konstatera att det förekommer här på forumet att framstående personer inom partiet t.ex. lagt ut fotografier på hela tidningsartiklar som inte tidigare fanns tillgängliga på nätet, eller stream-rippningar av web-TV-stream-ar.

Jag vet intevad det är du syftar på.Men något som möjligtivs(?) kan lugna dig är att styrelsen har tagit beslut om att inte syssla med illegal fildelning (spridning av upphovsrättsskyddadinformation etc.).

*flinar lite* Jag må vara lite krass men jag är rätt tvivlande på att ingen av dom faktiskt laddar ner. Sedan att de inte erkänner att de gör det är ju en annan sak, det ÄR ju trots allt olagligt.

Se inte detta som ett påhopp eller att jag misstror någon av er i toppen på något vis, för så är det inte!! Jag har fullt förtroende för er, jag tycker bara att just detta låter lite otroligt.. :)

gustafsd
2006-06-29, 02:18
Det är väl inte alls otroligt. Vi driver öppat frågan om att legalisera något som nu är olagligt. Då är det väldigt olämpligt att bryta mot lagen eftersom det är att utmärkt sätt för våra motståndare att vingklippa oss. Tänk till exempel om Rick åkte fast för att ha delat ut stora mängder filer och sattes i fängelse. Oavsett om vi vill det eller inte är vi beroende av honom, mer än vad som kanske är önskvärt och något sådant skulle vara en katastrof. Tror du "Börje på Volvo" skulle rösta på ett parti fullt med "grova kriminella"?

Faye
2006-06-29, 16:15
gustafsd (2006-Jun-29)Det är väl inte alls otroligt. Vi driver öppat frågan om att legalisera något som nu är olagligt. Då är det väldigt olämpligt att bryta mot lagen eftersom det är att utmärkt sätt för våra motståndare att vingklippa oss. Tänk till exempel om Rick åkte fast för att ha delat ut stora mängder filer och sattes i fängelse. Oavsett om vi vill det eller inte är vi beroende av honom, mer än vad som kanske är önskvärt och något sådant skulle vara en katastrof. Tror du "Börje på Volvo" skulle rösta på ett parti fullt med "grova kriminella"?

Tja ärligt talat tror jag det, om "Börje på Volvo" laddade ner själv.

CDX
2006-06-30, 03:56
Så länge ingen av våraf rontfigurer är ägare av Pirate Bay eller är aktiva medlemar i organisationer som Razor, 1911 och vad de andra Warez grupperna nu kallar sig.Fansub och Scanlation bör nog undvikas det med, speciellt då lagen här är något mer grummlig från vad jag har förstått.Men att scanna tidnings artiklar och TV Nyheter/debatter som inte redan finns på nätet är en aktivitet som vi borde uppmuntra då det påverkar en debatt som rör bibliotekens verksamhet och den debattesn som rör periodiska publikationer där. Jag är inte helt insatt i debatten men den verkar röra just citaträtten och tidningar...Jag hade förmånen att prata med prof Tom Wilson från University of Yokr, Toronto, Canada, om just copyright och akademiska artiklar i Journaler. Ett stort problem är att alla akademiker av en viss nivå (forskar studerande, Doktorer, Proffessorer och allt där i mellan) måste producera en viss mängd artiklar om året i vissa journaler (finns en specifik lista för universiteten i Canada).Problemet är att många av dessa Journaler är amerikanska och när du har publicerat en artikel i en del av dessa journaler, så övergår copyrighten direkt till Journalen och om du som författare tänker använda den i din undervisning (det är ditt material som du skapade) så måste universitet betala Licens avgifter till Journalen som nu äger rätigheterna till den. I vissa universitet så äger instutionen automatiskt allt du producerar under din anställning där, vilket kan skapa problem om man vill ge ut en bok eller använda materialet i en föreläsning på ett annat universitet.Prof Wilson berättade för mig att han numera var mycket nogran med vilka Journaler han publicerade i och vilket material han skickade till dem, för att kunna behålla rättigheterna själv.Chris

Bo Leuf
2006-07-01, 00:37
Tyvärr regel för allt material man får publicerat i USA-tidning. Som författare/skribent överlåter man därmed alla rättigheter för alltid till tidningen. Ligger i copyrights natur och de vanliga kontrakten som används.I Sverige finns sundare inställning, att tidningen i allmänhet har ensamrätt till materialet endast under längst den tid som aktuellt nummer är ute till försäljning, exempelvis en månad, och sedan får du göra vad du vill med 'din' egen artikeltext.