handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2013-01-21


rickard.andersson
2013-01-21, 20:22
1. Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 20:05


2. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Adam Eltér till ordförande för mötet


3. Val av sekreterare
Styrelsen valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


4. Val av justerare
Styrelsen valde Adam Eltér till justerare för mötet


5. Val av ombud till distriktskongressen
Styrelsen väljer Adam Eltér till ombud för UP Halmstad vid distriktskongressen 2013
Styrelsen väljer Rickard Andersson till ombud för UP Halmstad vid distriktskongressen 2013

Styrelsen väljer Francisco Ferris till ersättare


6. Årsmöte
Styrelsen beslutade att årsmötet ska hållas den 5/2 på Roberts Coffee på Hamngatan kl 18:00


7. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.


8. Nästa möte
Nästa möte hålls den 28/1 kl 18:00 på Skype.


9. Mötets avslutande
Ordförande Adam Eltér avslutade mötet kl 20:20

Adam Eltér
2013-01-28, 20:22
Justerat.