handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2013-01-28


rickard.andersson
2013-01-28, 20:13
1. Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 20:15


2. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Adam Eltér till ordförande för mötet


3. Val av sekreterare
Styrelsen valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


4. Val av justerare
Styrelsen valde Adam Eltér till justerare för mötet


5. Godkännande av handlingar till årsmötet
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Resultatrapport 2012 och lägga fram den för årsmötet
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Balansrapport 2012 och lägga fram den till årsmötet
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2012 och lägga fram den till årsmötet
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2013 och lägga fram den till årsmötet
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Budget 2013 och lägga fram den till årsmötet


6. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.


7. Nästa möte
Inga fler styrelsemöten för denna styrelse, den nyvalda styrelsen planeras ha ett uppstartsmöte i samband med årsmötet.


8. Mötets avslutande
Ordförande Adam Eltér avslutade mötet kl 21:15

Adam Eltér
2013-01-28, 20:14
Justerat.