handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2013-03-12


DangerDave
2013-03-12, 18:09
1. Mötets öppnande

Ordförande Adam Eltér öppnade kl 18.00


2. Val av mötesordförande

Mötet valde Adam Eltér till mötesordförande


3. Val av mötessekreterare
David valdes till mötessekreterare.


4. Val av justerare

Rickard valdes till justerare.


5. Aktivering av medlemmar

Det finns i dagsläget 192 medlemmar i Halmstad varav 55 är aktivister. Mötet diskuterar olika aktiviteter för att engagera och aktivera dessa. Exempel på aktiviteter är bokbord, demonstrationer, flyersutdelningar och utbildningar.


Konkret beslutar mötet att undersöka ifall någon av dessa registrerade vill följa med till UP Väst's utbildningsdag den 29:e Mars. Detta genom att först göra ett massutskick till medlemmarnas mail och sedan, beroende på svarsfrekvens, kontakta medlemmarna personligen för att ytterligare motivera dem att delta.

Mötet beslutar även att UP Halmstad ämnar att stå för medlemmarnas eventuella resekostnader till utbildningsdagen.


6. Skolbesök

Mötet diskuterar att genomföra besök på skolor och siktar på att besöka dessa under våren.

För att genomförabesöken krävs:

- Att skolorna kontaktas

- Kampansmaterial för att dela ut.

- Kunniga pirater som närvarar vid informations- och rekryteringsbordet.


Adam kommer att kontakta Sannarspgymnasiet inom en snar framtid.

De övriga gymnasierna i Halmstad kommer vi att fokusera på först ifall Sannarspgymnasiet dissar oss, eller i mån av tid och resultat av tidigare gymnasiebesök.


För att kontakta de övriga skolorna planerar styrelsen att eventuellt använda sig av den mall som Gustav Nipe skickat ut.


7. Distriktsutbildningshelg

För diskution kring distriktsutbildningshelgen den 29:e Mars, se punkt 5 ovan.


8. Lokalpolitik

Mötet beslutar att föreningen ska fokusera på den Lokalpolitiska frågan i senare skede i mån av tid för att istället prioritera aktiveringen av medlemmarna.


9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.


10. Nästa möte
Nästa möte hålls via Skype 2:e April 19:00

11. Mötets avslutande
Mötet avslutas 19:11

rickard.andersson
2013-03-12, 18:14
Justerat.