handdator

Visa fullständig version : avskaffa ekonomiska stödet för elitidrotten


svante hedlund
2013-04-01, 21:51
stat landsting och kommuner borde inte få ge ekonomisk bidrag till elitidrotten/vuxenidrotten. vi ser att barn drillas i tidig ålder, massor av skador på unga idrottare för för hög belastning, ett utbrett dopingfusk skolor som läggs ned (Leksand), detta borde inte vara något stat kommun och landsting ska stödja och lägga pengar på, de ska bedriva sin bas verksamheter, ekonomiskt stöd för barn ungdomar ja vuxna nej.

JorgenL
2013-04-01, 22:24
Hej

Notera att det inte går att lägga motioner längre till detta mötet, motionsinlämningen stängde i söndags.

(Om det var det du avsåg alltså)

svante hedlund
2013-04-01, 22:38
nä, jag tänkte nog bara dra igång en diskussion om ämnet.