handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2013-04-02


rickard.andersson
2013-04-02, 20:08
1. Mötets öppnande
Ordförande Adam Eltér öppnade mötet kl 19:15


2. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Adam Eltér till ordförande för mötet


3. Val av sekreterare
Styrelsen valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


4. Val av justerare
Styrelsen valde David Midhage till justerare för mötet


5. Skolbesök
Adam har pratat med Sannarps rektor, det går bra att komma när som helst, bara höra av sig någon vecka innan.

Vi kom fram till att vi kör onsdagen den 24/4 mellan ca 10:30-13:30

Adam och David har möjlighet den dagen. Vi skulle behöva ha med någon mer person med, vi bjuder in någon från distriktsstyrelsen att medverka.

Att göra lista:
* Fixa material (flagga, affischer, giveaways)
* Maila till skolan
* Köpa in godis och bjudsaker
* Planera in aktivitet att bjuda in nya medlemmar till

Vi behöver något att bjuda in nya medlemmar till, vi behöver ett bokbord.


6. Bokbord
Vi borde hålla ett bokbord strax efter skolbesöket.

Vi kan ev fixa böcker från södra distriktet som köpt in böcker tidigare. David kontaktar dem och kollar möjligheterna.

Adam tar kontakt med förbundet och fixar foldrar samt beställer material från Piratshoppen. Vi har tagit fram en gemensam inköpslista för eventet.


7. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.


8. Nästa möte
Torsdagen den 18/4, kl 18 över Skype.


9. Mötets avslutande
Ordförande Adam Eltér avslutade mötet kl 20:15

DangerDave
2013-04-02, 20:12
Justerat och signerat!