handdator

Visa fullständig version : Förbättringar till nästa medlemsmöte


Tommten
2013-04-04, 12:30
Poängen med den här tråden är att vi ska ge konstruktiva förslag på hur vi vill att nästa möte ska förbättras jämfört med det här mötet. Den här tråden kanske kan vara något nästa mötespresidie kan titta på för att se hur detta medlemsmöte har tagits emot av deltagarna, och något de kan ta med sig inför planeringarna av hur nästa medlemsmöte ska utvecklas till något ännu bättre. :)

Jag klickade fel på "Huvudinlägg" och "Svara" på det här mötet. Jag tycker att det vore bättre om huvudinlägg skapades genom en lite större, centrerad knapp. Då klickar man inte fel eftersom man tittar på olika ställen beroende på vad man vill åstadkomma.
Huvudinläggknappen borde läggas centrerad och lite större
Inlägg i "Ordet är fritt" borde kunna redigeras. Här är det inga beslut som ska tas, och det är smidigt att kunna lägga till saker eller redigera stavfel.
Inlägg i ordet är fritt ska kunna redigeras
Jag gillar att kunna följa diskussioner i kronologisk tidsordning. Det vore en förbättring om huvudinläggen också visades bland övriga kommentarer, så att den som vill lusläsa hela diskussionen och få en förståelsen inte ska behöva hoppa fram och åter och titta på tidsmärkningen på inlägg i tråden.
Huvudinlägg borde också visas som vanliga inlägg i kronologisk ordning i diskussionen med alla inlägg
Att huvudinläggen sorteras i omvänd kronologisk ordning efter de sorterats efter gillanden, medans den övriga diskussionen sorteras i kronologisk ordning var oerhört förvirrande. Det behövs tydliga förklaringar på hur allt detta fungerar. Jag tyckar att det ska finnas en sådan förklaring i varje tråd som inte följer en normal kronologisk diskussionsstruktur.
Det borde tydligt förklaras hur diskussionen fungerar i trådar som inte följer en normal kronologisk diskussionsstruktur. Dvs hur inläggen sorteras, vad huvudinlägg är osv.

Det var allt jag hade för tillfället. Låt oss hålla den här tråden konstruktiv, och lägg till mer saker som ni anser borde förbättras till nästa möte! :)

Tommten
2013-04-04, 17:08
Det bör finnas en möjlighet att degradera sitt huvudinlägg till ett vanligt inlägg.

Tommten
2013-04-06, 13:36
Ha motiveringarna till yrkandena utfällda som standard, men bara visandes två rader av motiveringen precis som vid motiveringarna till gilla/ogilla. Den som vill läsa hela motiveringen klickar på "Visa mer" knappen.

Låt medlemmen själv välja om det ska postas i tråden om man drar tillbaka, jämkar eller lägger ett nytt yrkande. Som det är nu så spammar man ofrivilligt ner diskussionen med informationsinlägg om att man gjort någonting. Det syns ju tydligt bland yrkandena att vissa ykranden har dragits tillbaka, jämkats eller att nya yrkanden har lagts. Det är onödigt att det ska störa/förstöra diskussionen om yrkandena.

Johan mlg Karlsson
2013-04-08, 23:20
Lite kommentarer från oss som utvecklar plattformen:

- Var knappar ligger: De kommer nog stuvas om en del till nästa år

- Redigera inlägg: Nej, vi vill inte att man ska kunna ångra sig. Har man sagt något på ett afk-möte kan man inte ändra sig även ifall man klantat till sig. Måste vara samma här.

- Huvudinlägg i den vanliga listan också: Troligtvis. Jag är lite rädd att det är förvirrande att något visas dubbelt, men jag håller med om din argumentation.

- Bättre förklaringar: Ja

- Degradera huvudinlägg: Ja, det kommer komma redan detta möte

- Utfällda motioveringar: Troligtvis, och i så fall kommer det komma redan detta möte

- Välja själv om det ska postas: Nej. Själva poängen med listan under huvudinläggen är att det ska vara en logg över vad som hänt under mötet, inte en plats att diskutera på. Att det saknas bra diskussionsmöjligheter är en dock något vi bör diskutera, men inte i den här tråden, det kommer ta för mycket uppmärksamhet från alla andra förslag på förbättringar.