handdator

Visa fullständig version : Kallelse årsmöte 2013


JimmieK
2013-04-11, 15:44
Detta är en kallelse till UP Sölveborgs årsmöte 2013 söndagen den 16e Juni kl 18.00

Vi planerar att hålla mötet online via skype eller annan form som föreslås. mötet är öppet för alla medlemmar i UP Sölvesborg.

Punkterna som kommer att behandlas

Mötets öppnande.
· Mötets behörighet.
· Val av mötets ordförande.
· Val av mötets sekreterare.
· Val av justerare.
· Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året.
· Styrelsens ekonomiska berättelse för förra året.
· Revisorernas berättelse för förra året.
· Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
· Årets verksamhetsplan.
· Årets budget.
· Val av årets styrelse.
-Val av ordförande.
-Val av kassör.
-Val av sekreterare.
· Val av årets revisor.
· Val av årets valberedning.
· Övriga frågor.
· Mötets avslutande.

Kontakta Jimmie Karlsson på jimmie.karlsson (at) ungpirat.se för mer information!