handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 2013-04-19


rickard.andersson
2013-04-19, 18:44
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades 18:15


2. Val av mötesordförande
Mötet valde Adam Eltér till ordförande för mötet


3. Val av mötessekreterare
Mötet valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet


4. Val av justerare
Mötet valde David Midhage till justerare för mötet


5. Skolbesök
Adam har pratat med skolan men de är långsamma med att svara. Det visar sig att endast riksdagspartier är välkomna. Vi finns dock representerade i EU parlamentet så det borde räcka

Datumet har visat sig inte vara någon höjdare, det är planerat en yrkesdag samma datum

Nytt datum blir måndagen den 29/4, mellan ca 10:15-13:00. Adam tar kontakt med gymnasiechefen och kollar att det är OK, återkopplar till styrelsen när vi fått svar.

Distriktet vill ha skriftlig ansökan om att skicka en representant till skolbesöket. Adam får i uppgift att å styrelsens vägnar skicka en sådan ansökan.

Materialet är beställt och är på väg, ska komma på måndag.

Det som är kvar att fixa är lite läsk/godis att bjuda på. Detta fixar vi samma dag


6. Bokbord
Vi planerar att ha ett bokbord på stan i Halmstad som aktivitet efter skolbesöket. Datum för detta bestämdes till torsdagen den 2/5. Om inte bokbord går att genomföra så kör vi på utdelning av flyers istället.

David har pratat med södra distriktet angående inköp av böcker, de ska ha styrelsemöte för att diskutera detta men det borde inte vara några problem.

Vi behöver dock söka tillstånd hos polisen för detta, det kostar 700:- vilket är lite i överkant för en så liten aktivitet. Adam kollar med kommunen om det finns några andra alternativ.


7. Övriga frågor
a) Stora pirathelgen
Nästa helg den 27-28/4 så kommer Piratpartiet Göteborg att ha ett uppstartsmöte samtidigt som Amelia Andersdotter och Christian Engström kommer och föreläser.

Event på facebook finns på https://www.facebook.com/events/487462607975082/

Adam kommer att delta, Rickard funderar på det men är inte helt bestämt ännu.


8. Nästa möte
Ca 19.00 torsdag den 2/5 via skype


9. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18:45

DangerDave
2013-04-19, 18:45
Justerat och signerat ftw!